Det globala avtalet med ORPEA är en möjlighet att "bygga en starkare fackföreningsrörelse inom vårdsektorn", säger Oliver Roethig på UNI Europa.

12.04.22

Vård

Det globala avtalet med ORPEA är en möjlighet att "bygga en starkare fackföreningsrörelse inom vårdsektorn", säger Oliver Roethig på UNI Europa.

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig gjorde följande uttalande om UNI Global Unions nyligen ingångna globala avtal med ORPEA:

Detta globala avtal kommer att förbättra arbetstagarnas liv runt om i världen. Det utgör en utmärkt grund för att förbättra arbetsvillkoren, främja fackliga rättigheter och förbättra vården inom ORPEA. UNI Europa kommer att arbeta outtröttligt med UNI Global Union samt med fackföreningar i Europa och runt om i världen för att förändra ORPEA. Globalt sett välkomnar ledare inom UNI:s vårdsektor redan avtalet, eftersom de kan se vilken skillnad det kommer att göra för att hjälpa arbetstagarna att organisera sig på detta företag.

Avtalet är starkt och bindande. Fackföreningar runt om i världen undertecknar inte detta avtal för att "tvätta" ORPEA:s rykte. De kommer att använda det för att vinna högre löner, säkrare arbete, bättre bemanningsgrad och mycket mer. ORPEA-arbetarna kommer att fortsätta att kämpa för att göra avtalets ord till verklighet.

EPSU:s senaste kritik av detta avtal med ORPEA är olycklig. UNI Europa är en av tre representativa europeiska fackföreningar inom vårdsektorn, trots EPSU:s långvariga och meningslösa påståenden om motsatsen. Under de senaste åren har UNI flera gånger sträckt ut handen till EPSU om gemensamt arbete inom ORPEA och vårdsektorn i allmänhet, men de har konsekvent vägrat att samarbeta. Det bör noteras att vissa franska fackföreningar som UNSA, ett av de största franska fackföreningarna i ORPEA, redan offentligt har reagerat positivt på detta avtal. 

I stället för att offentligt kritisera varandra bör vi enas om att skapa en starkare fackföreningsrörelse inom vårdsektorn. Våra dörrar står öppna. Att utnyttja de stora möjligheter som det globala ORPEA-avtalet ger borde vara ett värdefullt skäl för EPSU att ändra kurs till förmån för alla are arbetstagare.

Läs mer om vad fackföreningar runt om i världen säger. 

 

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård