Globala fackföreningar kräver omedelbar frigivning av fängslade vitryska fackföreningsaktivister

16.05.22

Globala fackföreningar kräver omedelbar frigivning av fängslade vitryska fackföreningsaktivister

Internationella fackliga samorganisationen, UNI Global Union, och dess globala fackliga partner, som företräder mer än 200 miljoner arbetstagare världen över, kräver att de fängslade vitryska fackliga aktivisterna omedelbart släpps. Nedan finns hela uttalandet från Council of Global Unions, som antogs den 12 maj 2022:

Den 19 april 2022 greps mer än tjugo ledare och aktivister från den vitryska kongressen för demokratiska fackföreningar (BKDP) av statens säkerhetskommitté. Några av dem släpptes efteråt, men minst tio är fortfarande frihetsberövade, däribland BKDP:s ordförande, ITUC:s vice ordförande och medlem av ILO:s styrande organ Aliaksandr Yarashuk samt BKDP:s vice ordförande Siarhei Antusevich. De och deras kolleger är samvetsfångar.

De står åtalade enligt art. 342 del 1 i Republiken Vitrysslands strafflag och har överförts till förundersökningshäktet under tiden för utredningen. Anklagelserna enligt art. 342 omfattar förberedelse av handlingar som allvarligt kränker den allmänna ordningen och är straffbara med arrestering eller frihetsberövande i två till fem år eller fängelse i upp till fyra år. Vi kräver att de omedelbart friges och att alla anklagelser dras tillbaka från Alexander Lukasjenkos illegitima regim, som manipulerade ett val 2020 för att hålla sig vid makten.

Deras gripande och behandling har lett till omfattande indignation och protester: ett politiskt motiverat fall med direkt koppling till deras fackliga verksamhet och ett angrepp på demokratin och den oberoende fackföreningsrörelse som är en viktig del av den.

Att fackföreningsledare arresteras, även kortvarigt, för att de utövar sin legitima rätt till föreningsfrihet utgör en allvarlig kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket framgår av det faktum att ILO:s generaldirektör Guy Ryder utfärdade en särskild kommuniké och riktade sig direkt till Vitrysslands regering. Vi kommer att använda den kommande internationella arbetskonferensen och den efterföljande ILO-styrelsen för att öka trycket på den illegitima regimen i Vitryssland.

Kommunikation med våra fängslade fackföreningskamrater är endast möjlig genom advokater och brev: vi kräver rätten att besöka dem personligen och försöker skicka en solidaritetsdelegation till Vitryssland i detta syfte.

Som globala fackföreningar kommer vi inte att tiga om denna omotiverade och oacceptabla attack mot de vitryska fackföreningarna och i förlängningen mot världens arbetare och fackföreningar - en skada som drabbar en är en skada som drabbar alla.

Möten och evenemang

2023

30

Maj

UNI Europa Finansbankens förberedande möte

Ekonomi

31

Maj

Arbetsgruppsmöte för kommittén för social dialog inom banksektorn

Ekonomi

01

Jun

UNI Europa Möte i styrgruppen för ekonomi

Ekonomi