Hjälp till att slå tillbaka fackföreningsstöden i Schweiz

Hjälp till att slå tillbaka fackföreningsstöden i Schweiz

Demokrati handlar om mer än yttrandefrihet, det handlar om friheten att ha något att säga till om. En central del av detta är människors förmåga att gå samman för att förbättra sina villkor och kräva en rättvis andel av det värde de skapar.

Över 1200 personer från hela världen har skrivit till DPD Schweiz VD. Genom att stödja de fem förare som har blivit av med sina jobb i en uppenbar fackföreningsstämpling hjälper de till att slå tillbaka mot försöken att undertrycka människors demokratiska rätt att bilda fackföreningar.

Gör din röst hörd och klicka här för att be DPD Switzerland att se till att de fem orättvist uppsagda fackföreningsmedlemmarna återanställs.

Dessa fem unga förare är inte ensamma. Tillsammans med sitt fackförbund Unia har de samlat ett brett stöd. När man kör genom städerna i regionen ser man solidaritetsbudskap på vägkanter och på broar. Detta är ett arbetssamhälle där människor vet vad som är rätt och fel. Eftersom solidaritetsmeddelanden fortsätter att komma in spelar även den internationella solidariteten en viktig roll.

Detta fall är ett exempel på hur post- och logistiksektorn ligger i frontlinjen i kampen för anständiga villkor och demokrati på arbetsplatsen. DPD Schweiz använder ursäkten att arbetstagarna tekniskt sett är anställda av en underleverantör för att tvätta sina händer från allt arbetsgivaransvar.

Det är dags att ställa saker och ting till rätta. DPD:s enorma tillväxt globalt(+42 % 2020 och +15 % 2021) och dess vinster på över 1 miljard euro per år är tack vare dess anställda. Dessa anställda bär DPD-uniformer, kör DPD-bilar och levererar exklusivt för DPD. De förtjänar sin rättvisa andel.

Men genom att lägga ut verksamheten på små företag och tvinga fram en intensiv konkurrens mellan dem pressar DPD arbetstagarna ännu hårdare. Att använda underleverantörer som ett lagligt kryphål för att driva igenom undermåliga villkor och blunda för fackföreningsstölder är inte tillräckligt bra.

Det är dags att agera nu. Genom att öka trycket från allmänheten och visa toppcheferna att världen tittar på dem kan vi vända utvecklingen. Ledamot av Europaparlamentet Leila Chaïbi har anslutit sig till uppmaningen, och du kan också göra det. Gå med i solidaritetsaktionen för att uppmana den högsta ledningen på DPD Schweiz att se till att de återanställs och respekterar de fackliga rättigheterna.

Länkar till den digitala åtgärden på olika språk:

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén