Otillräckliga arbetstider leder till låg lön för detaljhandelsanställda på Irland

22.02.23

Handel

Arbetstid

Otillräckliga arbetstider leder till låg lön för detaljhandelsanställda på Irland

En rapport som nyligen publicerades av det irländska fackförbundet Mandate har avslöjat att nästan två tredjedelar av de anställda i detaljhandeln i landet tjänar mindre än 451 euro i veckan på grund av låga arbetstider. Rapporten belyser hur fattiglönerna påverkar arbetstagarna i handelssektorn och uppmanar till omedelbara åtgärder för att lösa problemet.

Enligt rapporten, där över 1 000 detaljhandelsanställda i hela landet tillfrågades, uppgav mer än 60 % av de tillfrågade att de tjänade mindre än 451 euro i veckan. Denna siffra är betydligt lägre än levnadslönen i Irland, som för närvarande är fastställd till 12,30 euro per timme, eller cirka 497 euro per vecka för en heltidsanställd.

I rapporten konstateras också att problemet med låga löner inom handelssektorn är nära kopplat till låga arbetstider. Nästan 80 procent av de tillfrågade arbetstagarna uppgav att de inte var garanterade ett visst antal timmar per vecka, och mer än hälften uppgav att deras arbetstid hade minskat under det senaste året.

Detta har lett till en situation där många anställda inom detaljhandeln har svårt att få pengarna att räcka till, och vissa tvingas förlita sig på socialbidrag för att komplettera sin inkomst. I rapporten konstateras att detta är särskilt allvarligt för kvinnor och unga arbetstagare, som är överrepresenterade i sektorn.

"Vår erfarenhet på plats visar att när det finns extra timmar att tillgå väljer många företag aktivt att undvika att erbjuda dessa timmar till befintlig personal som söker dem, och väljer istället att börja om för att hålla nere lönekostnaderna", säger Gerry Light, generalsekreterare för Mandate.

Frågan om låga löner och osäkra anställningar har länge varit en angelägenhet för fackföreningarna i Irland, och Mandate-rapporten är den senaste i en rad studier som belyser frågan. Fackförbundet uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att ta itu med problemet, bland annat genom att införa lagstiftning som garanterar minimitimer för arbetstagare och höja minimilönen till en nivå där man kan leva på den.

"När detaljhandelsföretagen driver på osäkra avtal får de arbetande betala priset. Ett lågt antal garanterade timmar, arbetstider som varierar från en vecka till en annan, låg timlön... Detta är ett recept för att driva människor till desperation. Detta är en enorm sysselsättningssektor och regeringarna kan inte tillåta att företagsledare överger sin arbetskraft på detta sätt. Många av de viktigaste aktörerna är multinationella företag och EU har en nyckelroll när det gäller att se till att arbetstagare och arbetsgivare har samma villkor", säger Oliver Roethig, regional sekreterare på UNI Europa.

Mer information:

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)