Italienska finansförbund vinner stort med nytt nationellt kollektivavtal

Italienska finansförbund vinner stort med nytt nationellt kollektivavtal

UNI Global Union Finances medlemsförbund i Italien firar ett förnyat och stärkt nationellt kollektivavtal för cirka 280 000 anställda inom banksektorn. Avtalet innebär betydande löneökningar, en ökning av betald utbildning, en minskning av arbetstiden och ett nytt skydd mot våld och trakasserier.

UNI:s medlemsförbund FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA och UNISIN sa att det nya avtalet "ger ett starkt ekonomiskt erkännande, nytt skydd för arbetstagare och införandet av verktyg som är nödvändiga för att hantera förändringarna i sektorn till följd av teknisk innovation och digitalisering."

Arbetstagarna kommer att få en genomsnittlig löneökning på 435 euro i månaden som tillämpas i fyra omgångar under avtalsperioden, som löper ut den 31 mars 2026. Från och med den 1 juli 2024 kommer arbetstiden att förkortas med 30 minuter till 37 timmar per vecka, samtidigt som de anställda också kommer att få lunchkuponger med ett högre minimivärde som stiger från 1,81 euro till 4 euro.

Antalet timmar för betald utbildning och kompetenshöjning, bland annat för teknisk innovation, kommer också att ökas från 32 till 37 timmar i veckan.

Ett tidigare protokoll om våld och trakasserier ingår nu i den nationella överenskommelsen och Nationella skyddskommissionen får nu i uppdrag att bland annat täcka upp för arbetsrelaterad stress.

 UNI:s ekonomichef Angelo Di Cristo säger: "Det här avtalet visar återigen styrkan hos våra medlemsförbund i Italien som har uppnått betydande vinster i sitt förnyade kollektivavtal. Det skapar ett prejudikat för finansarbetare runt om i världen som hanterar många av samma frågor som digitalisering och ökande nivåer av våld och trakasserier på jobbet."

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst