Italienska operaarbetare får sitt första kollektivavtal på 20 år

Italienska operaarbetare får sitt första kollektivavtal på 20 år

Arbetstagare vid Italiens operasymfoniska stiftelser har röstat för att acceptera villkoren i ett förnyat kollektivavtal inom sektorn, vilket avslutar ett 20-årigt dödläge i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Avtalet med UNI Global fackförbund, SLC-CGIL och FISTEL-CISL, tillsammans med andra fackförbund som representerar arbetstagare inom sektorn, kommer efter att arbetstagarna genomfört på varandra följande strejkåtgärder vid premiären av varje opera sedan den 17 oktober 2023.

Efter långa förhandlingar kom parterna överens om att dela upp förnyelsen i två faser, där den första omfattar åren 2019-2020-2021 och den andra 2022-2023-2024. Den första fasen ger en månatlig löneökning på 4 procent från och med januari 2024, en engångsutbetalning på 8 procent av genomsnittslönen samt andra bonusar. Facken kommer nu att börja förhandla om nya villkor och löneökningar för den andra fasen.

Betydelsefullt är att den ekonomiska förhandlingsperioden nu är kopplad till tjänstemannaförhandlingarna, som äger rum vart tredje år.

Riccardo Fazioli från FISTEL-CISL sade:

"Det här är ett bra avtal och ett viktigt första steg för att vi ska kunna återgå till normen att förhandla om ett nytt avtal vart tredje år. Klimatet har förändrats och vi har visat att vi är fast beslutna att bygga upp vår fackliga rörelse och fortsätta att förbättra löner och arbetsvillkor."

Johannes Studinger, chef för UNI Media, Entertainment & Arts, sade

"De strejkande operaarbetarnas modiga agerande fick stor genomslagskraft och tvingade arbetsgivarna att komma till förhandlingsbordet. Vi gratulerar våra medlemsförbund SLC-CGIL och FISTEL-CISL och alla inblandade fackföreningar, och litar på att arbetsgivarna kommer att visa sig villiga att förhandla i framtiden."

 

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte