Jacobin publicerar intervju med PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen

09.11.23

Demokrati

UNI:s kommunikationschef Daniel Kopp intervjuade PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen för Jacobin Magazine om den finska högerregeringens attack mot välfärdsstaten - och vad hennes fackförening gör för att bemöta den.

Jacobin publicerar intervju med PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen

Efter andra världskriget skapade de militanta fackföreningarna i Finland en av världens starkaste välfärdsstater. Idag spenderar landet mer på välfärdsstaten än något annat OECD-land (Organization for Economic Co-operation and Development), cirka en fjärdedel av BNP. Finland toppar regelbundet rankningen över världens lyckligaste länder och är utan tvekan ett av de mest framgångsrika exemplen på den socialdemokratiska modellen.

Kärnan i den finska klasskompromissen är traditionen av social dialog mellan fackföreningar, arbetsgivare och regeringen, vilket har lett till årliga landsomfattande och sektoriella förhandlingar om lönesättning för alla fackmedlemmar, trepartsförhandlingar om nya lagförslag och en utbyggnad av välfärdsstaten. Men detta sociala kontrakt är på väg att rivas upp av en nyvald högerregering.

Den finska politiken har skapat internationella rubriker de senaste åren med en center-vänsterkoalition ledd av fem kvinnor och den unga socialdemokraten Sanna Marin, men i det senaste parlamentsvalet i april 2023 vann den radikaliserade högern en majoritet. Som ett resultat bildade de konservativa, kristdemokraterna, ett svenskt minoritetsparti, och det högerextrema Sannfinländarna regering. Sedan dess har koalitionen lanserat den starkaste attacken mot arbetstagares rättigheter och social trygghet i den finska välfärdsstatens historia.

Annika Rönni-Sällinen är ordförande för Finlands Service Union United (PAM). UNI:s kommunikationschef Daniel Kopp frågade henne vad planerna innebär för välfärdsstaten - och vad hennes fackförening gör för att svara.

Läs hela intervjun på engelska eller tyska.

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst