Banbrytande avtal höjer löner och förmåner för 100 000 privata säkerhetsanställda i Italien

Ett förnyat nationellt kollektivavtal kommer att leda till konkreta förbättringar för 100.000 anställda inom den privata säkerhetssektorn i Italien.

Banbrytande avtal höjer löner och förmåner för 100 000 privata säkerhetsanställda i Italien

UNI-förbunden Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl och Uiltucs, tillsammans med arbetsgivare som representeras av Anivip, Assiv, Univ, Ani sicurezza, Legacoop produzione e servizi, Agci servizi och Confcooperative lavoro e servizi, undertecknade ett förnyat nationellt kollektivavtal den 16 februari 2024. Avtalet kommer att leda till konkreta förbättringar för 100 000 arbetstagare inom den privata säkerhetssektorn i Italien.

När avtalet är helt genomfört kommer det att ge en löneökning på 250 euro till anställda på nivå IV, General Public Guards (GPG), medan de som arbetar med nivå D, fiduciary services, kommer att få en mer betydande ökning på 350 euro. Denna löneökning är avsedd att förbättra arbetstagarnas ekonomiska välbefinnande och erkänna den ovärderliga roll de spelar för att skydda offentliga och privata utrymmen. En banbrytande aspekt av det förnyade avtalet är införandet av den 14:e månadslönen, som kommer att betalas ut från och med 2024. 

Fackföreningar nöjda

De italienska federationerna uttryckte sin tillfredsställelse med förnyelsen och betecknade den som "ytterligare ett betydande steg framåt". Det slutliga målet, som det formulerats av förbunden, är att kontinuerligt förbättra arbetsvillkoren för dem som dagligen riskerar sina liv för den offentliga och privata säkerhetens skull.

"Denna förnyelse innebär ett nödvändigt och betydande steg mot exploatering", hävdade fackföreningarna. "Det är ett bevis på vårt åtagande att upprätthålla värdigheten och rättigheterna för dem som outtröttligt arbetar inom denna sektor, ofta med att tillhandahålla viktiga tjänster under utmanande omständigheter och med risk för den personliga säkerheten. Detta är inte slutet utan en språngbräda, med ytterligare initiativ i pipelinen för att bygga vidare på dessa framsteg."

Det förnyade avtalet utgör ett positivt prejudikat och understryker den kollektiva ansträngningen att ta itu med frågor som rör ekonomiska skillnader och osäkra arbetsvillkor inom den privata säkerhetssektorn.

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte