Live Performance Social Partners antar ett gemensamt uttalande

Live Performance Social Partners antar ett gemensamt uttalande

UNI MEI Live Performance och dess arbetsmarknadsparter antar ett gemensamt uttalande om energikrisens inverkan på kultursektorn och efterlyser en samordnad handlingsplan för att övervinna energikrisens allvarliga konsekvenser.

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård