Live Performance Social Partners antar ett gemensamt uttalande

Live Performance Social Partners antar ett gemensamt uttalande

UNI MEI Live Performance och dess arbetsmarknadsparter antar ett gemensamt uttalande om energikrisens inverkan på kultursektorn och efterlyser en samordnad handlingsplan för att övervinna energikrisens allvarliga konsekvenser.

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst