Malta: Underskärare stämmer regeringen för upphandling till förmån för arbetstagare

Malta: Underskärare stämmer regeringen för upphandling till förmån för arbetstagare

Städpersonal ställdes inför stor osäkerhet när ett företag stämde den maltesiska regeringen för att den hade tilldelat en offentlig upphandling på grundval av ett kollektivavtal. UNI Europa varnar för att hotet om rättsliga åtgärder har en nedkylande effekt på införandet av sociala villkor i offentlig upphandling.

Den maltesiska statliga upphandlingsmyndigheten tilldelade ett företag ett kontrakt om städning av offentliga utbildningslokaler, delvis på grund av att företaget hade ett kollektivavtal med sina anställda. Ett företag som säljer underpris och som inte förhandlar med sina anställda om deras villkor stämde myndigheten för att få detta beslut upphävt. Genom sin rättsprocess försökte företaget tvinga regeringen att inte beakta kollektivavtal som ett önskemål vid upphandling av offentliga kontrakt.

The gynna företag med kollektivavtal vid tilldelning av offentliga kontrakt är i linje med riktlinjer för bästa praxis som EU:s Sociala inköp och överensstämmer med Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs råd med titeln 'Offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa värde och värdighet i arbetet inom städ- och fastighetstjänster".'. Fallet på Malta visar dock på det mycket reella hotet om rättsliga åtgärder som offentliga upphandlare står inför.

"Detta är den synliga delen av isberget. Den rättsliga osäkerheten innebär att offentliga myndigheter ofta är tveksamma till att inkludera arbetarvänliga klausuler i sina anbud. Över hela Europa avskräcker hotet om rättsliga åtgärder lokala myndigheter från att lägga till starka arbetarvänliga villkor i sina offentliga upphandlingar. Exemplet på Malta visar att vissa företag som tillämpar underbud är tillräckligt modiga för att gå vidare. Europeiska kommissionen måste uppmärksamma detta och ändra direktiven om offentlig upphandling så att detta hot neutraliseras", säger Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa.

Lägsta pris: strider mot allmänhetens intresse

För ofta offentliga kontrakt tilldelas endast på grundval av ett enda kriterium: lägsta pris. Detta ger företagen incitament att underskrida varandra på arbetskraftskostnader. Med tanke på att kollektiva förhandlingar är det viktigaste verktyget som arbetstagarna har för att förbättra sina löner och villkor, har företagen incitament att stänga av dem.

Genom att vägra förhandla med arbetstagarnas fackföreningar inför de de lägsta löner och villkor som de kan komma undan med. Detta leder ofta till att människor tvingas överleva med en fattig lön, osäkra villkor och oregelbundna arbetstider. När offentliga kontrakt tilldelas enbart på grundval av lägsta pris ger offentliga medel bränsle till en kapplöpning mot botten när det gäller arbetstagarnas löner och villkor.

Det är inte bara arbetstagarna och deras fackföreningar som slår larm om offentlig upphandling till lägsta pris. Arbetsgivare inom städ- och säkerhetssektorn har också varnat för att det får negativa konsekvenser för dem. "Genom att sätta lägsta pris framför alla andra urvalskriterier riskerar offentliga organ att motverka tillhandahållande av tjänster av hög kvalitet, skada socialt ansvarstagande företag och skapa ohållbara nivåer av arbetskraftsbrist", står det i en gemensamt uttalande från arbetsmarknadens parter inom städsektorn.

UNI Europa har sammanställt några exempel på de verkliga kostnaderna för lägsta pris i sin rapport. Satsa på pengarna där du talar rapporten.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)