Mångfald, integration och icke-diskriminering för Europas försäkringsarbetare

Mångfald, integration och icke-diskriminering för Europas försäkringsarbetare

Med anledning av Internationella kvinnodagen 2022 är UNI Europa Finance stolt över att ha kommit överens om en banbrytande gemensam deklaration med de europeiska försäkringsarbetsgivarna som förbinder sig att arbeta för en mångfaldig och inkluderande sektor fri från all slags diskriminering.

"Mångfald är nyckeln till en hållbar utveckling. Arbetsmarknadens parter erkänner och värdesätter alla olika bakgrunder, kunskaper, färdigheter, behov och erfarenheter och uppmuntrar till att använda dessa skillnader för att skapa en sammanhållen, mångsidig och effektiv arbetsstyrka", säger Michael Budolfsen, ordförande för UNI Europa Finance.

Med denna gemensamma förklaring uppmanar arbetsmarknadens parter de europeiska försäkringsbolagen att se till att alla anställda behandlas lika, med respekt och värdighet - oberoende av faktorer som kön, ålder, funktionshinder och inklusive HBTQI+-, trans- och intersexarbetare.

Lika möjligheter måste garanteras under hela arbetstagarens karriär - från rekrytering till lön, från tillgång till utbildning till befordran och karriärutveckling.

"Vi vill främja en säker och inkluderande arbetsmiljö där mångfald betraktas som en källa till berikning och där alla gruppers rättigheter respekteras och skyddas fullt ut", säger Vic Van Kerrebroeck, UNI Europa Finanssamordnare för Insurance Social Dialogue.

Arbetsmarknadens parter bekräftar också sitt åtagande att bekämpa alla former av diskriminering. "Alla fall av arbetsrelaterat våld, missbruk och trakasserier - inklusive psykologiska och sexuella trakasserier - kommer inte att tolereras under några omständigheter", säger Maureen Hick, ekonomidirektör på UNI Europa , och tillägger: "Ingen arbetstagare bör straffas eller avskedas för att han eller hon har utsatts för och/eller anmält sådana handlingar".

UNI Europa Equal Opportunities stöder och välkomnar detta utmärkta initiativ som kommer i rätt tid eftersom frågorna är viktiga prioriterade arbetsområden för EU:s institutioner och beslutsfattare.

"De europeiska arbetsmarknadsparterna på försäkringsområdet har tagit fram en kraftfull gemensam förklaring och ett användbart verktyg för att hjälpa fackföreningar och arbetstagare inom den europeiska försäkringssektorn i deras kamp för mångfald, integration och icke-diskriminering", säger Amel Selma Djemail, direktör för lika möjligheter på UNI Europa .

"På Internationella kvinnodagen fokuserar UNI Equal Opportunities på jämställdhetsdimensionen av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och den pågående kampen mot de ekonomiska och hälsomässiga ojämlikheter som framför allt kvinnor möter varje dag", tillade hon. "Denna gemensamma deklaration återspeglar noggrant behovet av att identifiera alla risker och införa skyddsåtgärder för att garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla."

 

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte