Arbetstagare inom media, underhållning och konst och den franska pensionsreformen - intervju med William Maunier

Arbetstagare inom media, underhållning och konst och den franska pensionsreformen - intervju med William Maunier

Arbetstagare och deras fackföreningar i Frankrike för en stor kamp för att skydda kvalitetspensionerna. Frankrikes president Macron har gått förbi parlamentets underhus för att driva igenom en omfattande reform. Den innebär bland annat att det minsta antalet arbetsår som krävs för att få full pension förlängs till 43 år, vilket är en av de högsta i EU.

Den 1 maj anslöt sig UNI Europa till den franska fackföreningsrörelsen för en massdemonstration på Paris gator. Aktionen förenade alla fackföreningar i Frankrike. Vi träffade William Maunier, ordförande för UNI Europa Media, Entertainment and Arts. Han förklarade hur människor som arbetar inom radio- och tv-sändningar, film och liveframträdanden är involverade i kampen för rättvisa pensioner och hur reformen påverkar kultursektorn.

Vilka konsekvenser har den reform som regeringen föreslår för arbetstagare inom kultursektorn?

WM: Reformen har en betydande inverkan. De som redan befinner sig i en mer utsatt situation drabbas hårdast: de mest otrygga och de som redan har en oenhetlig karriär, många av dem kvinnor, med korta fasta kontrakt och karriärer som ofta avbryts i förtid. Detta gäller en stor del av arbetstagarna inom kultur-, underhållnings-, medie- och konstsektorn.

Den kraftiga reaktionen från arbetstagarna och deras fackföreningar har fått internationella vågor. Utomlands är de nationella demonstrationerna mest synliga. Finns det också aktiviteter på arbetsplatsnivå?

WM: Protesterna mot Macrons reform är djupa och har visat sig på företagsnivå genom massiva ackumulerade strejker, även inom sektorer där protesterna vanligtvis är mindre synliga, som små och medelstora privata företag. 70 procent av fransmännen och 95 procent av arbetstagarna förkastar denna reform.

Hur förklarar du reaktionens omfattning?

WM: Pensionsåldern var en röd linje som alla fackföreningar hade satt upp för regeringen. Denna reform var enligt de flesta experter inte nödvändig. Fackföreningarna har lagt fram förslag om pensionsfinansiering, t.ex. att ta itu med den mycket höga arbetslösheten bland äldre (mer än 40 % av 55-64-åringarna är arbetslösa), eller lika lön mellan kvinnor och män, vilket fortfarande är mycket viktigt i Frankrike och som skulle ha bidragit till att öka intäkterna. Förutom den antisociala karaktären hos innehållet i denna reform beslutade regeringen, efter ett pseudosamråd - som inte var någon förhandling eftersom den vägrade diskutera uppskjutandet av åldern - att tvinga sig fram genom att gå förbi nationalförsamlingen, där den inte hade majoritet, för att få igenom sin reform. Det gjorde man genom att använda 49.3, en artikel i den franska konstitutionen som aldrig använts i ett sådant sammanhang och som utgjorde en verklig provokation. Detta förnekande av demokratin framkallade ännu mer ilska bland de arbetande, som är de främsta offren för denna reform.

Den franska modellen, med sin mycket låga fattigdom bland pensionärer, är ett exempel för många länder. Finns det en europeisk dimension i denna kamp?

WM: Det finns en europeisk dimension i denna kamp eftersom den är en del av en mer global attack som vi ser nästan överallt i Europa. Det är en attack mot arbetstagarnas rättigheter, deras sociala skydd och kollektivavtal. Det leder till en fördelning av det producerade värdet som i allt högre grad gynnar kapitalet på bekostnad av arbetskraften. Detta är anledningen till att franska arbetstagare har fått så mycket stöd från europeiska arbetskamrater och deras fackföreningar.

Hur kommer fackföreningsrörelsen att reagera nu när regeringen har tvingat fram denna lag genom att kringgå nationalförsamlingen?

WM: Fackföreningsrörelsen är enad. Vi kommer att fortsätta kampen tills denna antisociala reform dras tillbaka, genom protester och mobilisering inom företagen och på gatorna.

 

Möten och evenemang

2024

21

Februari

-

22

Februari

UNI Europa ICTS & Finans ARCO-projektet

Ekonomi

IKT och relaterade tjänster

Hantering av distansarbete genom kollektiva förhandlingar och organisering
Tematisk workshop 1: Distansarbete och facklig organisering
21-22 februari 2024, Paris

27

Februari

-

27

Februari

EWC-nätverksmöte för handel

Handel

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC