Mediefackföreningar uppmanar den turkiska pressreklambyrån att häva annonsförbudet för tidningen Evrensel

Mediefackföreningar uppmanar den turkiska pressreklambyrån att häva annonsförbudet för tidningen Evrensel

De fackföreningar inom media, underhållning och konst som är anslutna till UNI Global Union och som representerar mer än 500 000 arbetstagare är solidariska med det turkiska journalistfacket TGS och kollegorna på den turkiska dagstidningen Evrensel. Tidningsarbetarna är hotade efter att den turkiska pressens reklambyrå, BİK, förbjöd alla offentliga tillkännagivanden och annonser med den oberoende tidningen den 22 augusti, vilket har skurit av en viktig inkomstkälla.

BİK, ett statligt organ, ansvarar för distributionen av statliga annonser till turkiska tidningar och reglerar all reklam, inklusive kommersiella annonser. Den har också befogenhet att sanktionera tidningar vid olaglig verksamhet.

I september 2019 upphävde byrån Evrensels rätt att publicera statliga annonser och i och med det senaste beslutet har BİK infört ett permanent förbud mot offentlig annonsering för tidningen. I ett meddelande som skickades till Evrensel sade BİK att beslutet fattades på grund av påstådda bulkköp som blåste upp upplagesiffrorna. BİK:s åtgärder är dock en del av en etablerad praxis som kan spåras tillbaka till medborgarprotesterna mot president Erdogans regering 2013, och syftar till att straffa kritiska röster som Evrensel och skära ner deras ekonomiska medel.  

Flera pressfrihetsorganisationer har upprepade gånger uppmanat BİK att dra tillbaka det första tillfälliga annonsembargo som inleddes i september 2019 och det senaste permanenta förbudet. Den 10 augusti 2022 beslutade den turkiska författningsdomstolen att BİK:s godtyckliga och på varandra följande förbud mot offentlig annonsering för flera tidningar, däribland Evrensel, kränkte yttrande- och pressfriheten. I domstolens dom konstaterades att förbuden utgjorde bevis för att BİK agerade som ett verktyg för systematisk censur och kriminalisering av nyhetsbevakning. Med betoning på att pressens yttrandefrihet har kränkts konstaterade författningsdomstolen också att "Pressannonsbyråns beslut har gått utöver syftet med reglering och förvandlats till ett straffmedel som kan ha en avskräckande effekt på vissa pressmedlemmar, och denna situation har orsakat ett systematiskt problem".

UNI Global Unionens generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Vi är djupt oroade över hur BİK:s beteende påverkar mediefriheten och yttrandefriheten i Turkiet. Evrensel har rätt att finansiera sin verksamhet med annonser och behöver tillgång till annonsmarknaden för att säkerställa sitt finansiella och politiska oberoende. Vi uppmanar BİK att återkalla sitt beslut att förbjuda Evrensel att publicera officiella tillkännagivanden och annonser."

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)