Europaparlamentariker Radtke: tanklös priskonkurrens pressar arbetstagaren, inte vägen framåt

Offentliga medel bör främja anständigt arbete och anständiga tjänster. Detta ligger i både arbetstagarnas och företagens intresse.

Europaparlamentariker Radtke: tanklös priskonkurrens pressar arbetstagaren, inte vägen framåt

**UPPDATERING: Europeiska kommissionen har svarat på de frågor som Dennis Radtke ställde om den gemensamma förklaringen från CoESS.

Parlamentsledamot Radtke frågar om kommissionen har för avsikt att ompröva sina nuvarande regler och sin strategi för social offentlig upphandling för att stoppa den offentligt finansierade kapplöpningen mot botten?

Detta är en av de skriftliga parlamentsfrågor som parlamentsledamoten Dennis Radtke (EPP, Tyskland) skickade in den 25 januari 2023. Denna formella inlämning kräver ett svar från Europeiska kommissionen.

Europaparlamentsledamot Radtke uppmärksammar den gemensamma deklaration om offentlig upphandling och kollektivavtal som UNI Europa och CoESS (arbetstagar- och arbetsgivarsidan inom den privata säkerhetssektorn) har kommit fram till. I förklaringen kritiseras direktiven om offentlig upphandling för att de lämnar dörren öppen för att uppmuntra vissa anbudsgivare att ignorera sociala kriterier. Detta försvagar i sin tur den positiva effekten av kollektiva förhandlingar och värdet av den sociala dialogen. Radtke upprepar dessutom deklarationens uppmaning att överväga en justering av reglerna för offentlig upphandling. Radtke ber därför kommissionen att svara på frågan om "denuvarande reglerna för offentlig upphandling kan förbättras för att stärka kollektiva förhandlingar".

"Entanklös priskonkurrens som pressar arbetstagaren är inte rätt väg framåt. En tanklös priskonkurrens sätter ett enormt tryck på arbetstagare, företag och tjänsternas kvalitet. Vi måste därför ta en kritisk titt på EU:s lagstiftning om offentlig upphandling och dess uppenbara misslyckande med att främja anständigt arbete." - Europaparlamentsledamot Dennis Radtke (EPP, Tyskland).

UNI Europa är stolt över att ha det starka stödet från parlamentsledamoten Dennis Radtke och andra parlamentsledamöter som har tagit emot löftet om att upphandla anständigt arbete.

"Radtke har i flera av sina arbeten i Europaparlamentet visat vägen för att stärka arbetstagarnas röst genom kollektiva förhandlingar. Hans insatser visar hur viktigt det är att skapa lika villkor för en positiv konkurrens mellan företag. Om dåliga äpplen tillåts underskrida arbetsgivare med anständigt arbete blir snart hela korgen rutten. Företagen bidrar positivt när de konkurrerar genom att leverera bättre produkter och tjänster, inte genom att spara pådet mesta." - Oliver Roethig, regional sekreterare på UNI Europa.

Observera:

UNI Europa driver kampanjen "Inga offentliga kontrakt utan kollektivavtal". Med denna kampanj vill UNI Europa återuppta direktivet om offentlig upphandling och se till att företag endast kan få offentliga kontrakt om de har eller respekterar ett kollektivavtal. För mer information, klicka här.

Relaterade artiklar:

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén