Europaparlamentariker Vind: att ställa de viktiga frågorna 

Offentliga medel bör inte längre tillåtas ge bränsle till en kapplöpning mot botten för arbetande människor. 

Europaparlamentariker Vind: att ställa de viktiga frågorna 

"Hur vill [kommissionen] förhindra en offentligt finansierad kapplöpning mot botten när det gäller arbetsvillkor?"

Detta var en av de skriftliga frågor som ledamoten Marianne Vind (S&D, Danmark) skickade den 9 januari 2023. Denna formella inlämning kräver ett svar från Europeiska kommissionen.

Offentliga kontrakt går alltför ofta till den lägsta anbudsgivaren. Detta leder till många orättvisor för de människor som arbetar inom ramen för dessa kontrakt. Situationer med underbetalt arbete, obetalt arbete och till och med odeklarerat arbete är inte ovanliga, och listan är lång.

I sin fråga lyfter Marianne Vind fram problemet med EU:s nuvarande regler för offentlig upphandling. Den skriftliga frågan, som är ställd till Europeiska kommissionen, berör det danska fallet där flera offentliga myndigheter i Danmark tilldelade en ny och billigare anbudsgivare alla tolktjänster. Det företag som vann upphandlingen dumpade arbetsvillkoren och sänkte lönerna. Många av de mest kvalificerade tolkarna tackade nej. Detta ledde till brist på tolktjänster i domstolar och fängelser, vilket orsakade kaos bland domare, advokater och läkare samt allmänheten.

Detta är ett tydligt exempel på att det är kontraproduktivt att sätta priset framför allt i offentliga upphandlingar. Det garanterar inte ett anständigt arbete och leder till att tjänsterna till allmänheten bryts ned när problemen blir allt större. EU:s direktiv om offentlig upphandling garanterar inte att tjänsternas och arbetets kvalitet beaktas och måste fastställas.

"Offentliga medel ska inte längre tillåtas ge bränsle till en kapplöpning mot botten för arbetande människor. Det är dags att åtgärda direktivet om offentlig upphandling. Det bör inte finnas några offentliga kontrakt utan kollektivavtal." - Europaparlamentsledamot Marianne Vind (S&D, Danmark)

UNI Europa är stolt över att ha det starka stödet från Marianne Vind och andra parlamentsledamöter som har tagit ställning för löfte om att upphandla anständigt arbete.

"Europaparlamentet behöver fler ledamöter som Marianne Vind, som förstår de utmaningar och orättvisor som arbetande människor utsätts för när offentliga kontrakt tanklöst tilldelas den lägsta anbudsgivaren. Anständigt arbete går hand i hand med tjänster av god kvalitet.." - Oliver Roethig, regional sekreterare för UNI Europa - European Services Workers Union.

Observera:

UNI Europa driver kampanjen "Inga offentliga kontrakt utan kollektivavtal". Med denna kampanj vill UNI Europa återuppta direktivet om offentlig upphandling och se till att företag endast kan få offentliga kontrakt om de har eller respekterar ett kollektivavtal. För ytterligare information, klicka på här.

Relaterade artiklar:

Möten och evenemang

2023

07

Jun

KOMMITTÉN FÖR DEN SOCIALA DIALOGEN INOM SEKTORN - MÖTE I ARBETSGRUPPEN FÖR INDUSTRIELL RENGÖRING

Rengöring/säkerhet

07

Jun

"Make Twin Transition" - nationell workshop i Sverige

Handel

08

Jun

"Inte längre osynlig": Att bygga en europeisk allians för dagstädning

Rengöring/säkerhet

Evenemang organiserat av UNI Europa Property Services med stöd av Friedrich Ebert Stiftung (FES).
Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (rum JDE/61) - Bryssel, Belgien
Tid: 9.00 - 16.30