Parlamentsledamöter engagerar sig för att garantera värdighet på arbetsplatsen i offentliga upphandlingar

Parlamentsledamöter engagerar sig för att garantera värdighet på arbetsplatsen i offentliga upphandlingar

Underbetalda, obetalda, odeklarerade och överarbetade. Tyvärr är detta verkligheten när det gäller arbetsvillkoren vid offentlig upphandling. Det nuvarande direktivet om offentlig upphandling är inte ändamålsenligt när det gäller att garantera värdighet i arbetet.

Den 15 november 2022 presenterade UNI Europa sin kampanj "Inga offentliga kontrakt utan kollektivavtal" för Europaparlamentets fackliga tvärgrupp med Sara Matthieu (De gröna, BE), Nikolaj Villumsen (Vänsterpartiet, DK), Daniela Rondinelli (oberoende, Italien), Marianne Vind (S&D, DK), Marc Angel (S&D, LU), Ilan De Basso (S&D, SE), Marc Botenga (Vänsterpartiet, BE), Leila Chaibi (Vänsterpartiet, FR), Estrella Dura (S&D, ES) och Milan Brglez (S&D, SI).

En arbetstagare som har erfarenhet av att arbeta för ett offentligt kontrakt.

Nordine Amghar, som arbetar som städare på EU-institutionerna genom ett offentligt kontrakt, berättade för parlamentsledamöterna om sin erfarenhet av hur offentlig upphandling påverkar både hans lön och arbetsvillkor.

"När offentliga kontrakt tilldelas det företag som lämnar det lägsta anbudet är det de företag som lovar att göra mest med minst resurser som vinner anbudet", förklarade Nordine.

"Företagen kanske får mindre pengar, men städarbetet för oss städare är detsamma. Islutändan är det vi som betalar för detta", avslutar han.

I Belgien måste ett företag som tar över ett kontrakt behålla samma arbetstagare och arbetsvillkor i minst sex månader. Efter sex månader minskar företagen i allmänhet arbetstiden. Det innebär att du måste utföra samma arbete på färre timmar och därmed för lägre lön. Om ett företag till exempel får en viss budget för 300m2 städning måste entreprenören efter sex månader sträcka ut samma budget för att täcka en mycket större yta: 1000m2. Det är arbetstagarna som betalar för detta med högre arbetsbelastning. När arbetstagarna klagar säger företagen helt enkelt att om de inte erbjuder arbete till låga priser kommer andra företag att göra det, och verkligheten för arbetstagarna förblir densamma. Det är uppenbart att det är systemet som bär skulden.

Flera parlamentsledamöter reagerade, Nikolaj Villumsen (Vänsterpartiet, Danmark) och Daniela Rondinelli (Oberoende, Italien) höll med om att det finns en viktig roll för EMPL-kommittén och att vi måste ta tillfället i akt att driva på Europeiska kommissionen:

"Offentliga medel ska inte gå till social dumpning. Vi behöver bättre arbetsvillkor och anständiga löner. Därför måste vi ändra reglerna", sade Europaparlamentariker Nikolaj Villumsen (Vänsterpartiet, DK).

"Jag stöder översynen av direktivet och understryker att den nuvarande lagstiftningen, som endast är inriktad på priset, är till nackdel för arbetstagarnas rättigheter, löner och arbetsvillkor. Endast genom att anpassa direktivet om offentlig upphandling till annan EU-lagstiftning, såsom direktivet om minimilöner och se till att alla arbetstagare omfattas av de mest representativa kollektivavtalen, kan vi se till att arbetstagarna är tillräckligt skyddade och får en rättvis lön", säger Europaparlamentariker Daniela Rondinelli (oberoende, Italien).

 

 

Embed facebook Inlägg från Marianne Vind:

Problem

För närvarande tilldelas varannan offentlig upphandling enbart på grundval av det lägsta priset. Entreprenörerna är inte skyldiga att betala en viss lön till sina anställda i enlighet med kollektivavtalade nivåer. Denna praxis ger en fördel åt underprisföretag och cowboys på marknaden, vilket i sin tur sätter ett negativt tryck på löner och arbetsvillkor i andra företag. Denna onda cirkel bör omvandlas till en god cirkel där offentliga medel främjar goda arbetsgivare. För detta måste den offentliga upphandlingen kräva att entreprenörerna betalar kollektivavtalade löner och titta på mer än priset vid tilldelningen av kontrakt.

Lösning

UNI EuropaI kampanjen förklaras att problemet med underbetalda, obetalda, odeklarerade och överarbetade arbetstagare som arbetar för offentliga medel på offentliga kontrakt kan minskas genom att se till att alla arbetstagare som arbetar på ett offentligt kontrakt omfattas av det tillämpliga kollektivavtalet. Arbetstagare som är representerade och omfattas av ett kollektivavtal är mindre benägna att drabbas av dessa orättvisa villkor.

Vid mötet presenterade UNI Europa lösningar för de olika stegen i processen för offentlig upphandling, inklusive tilldelningskriterier, urvalskriterier och uteslutningskriterier.

Anmärkning om lagstiftningsförfarandet:

Översynen av direktivet om offentlig upphandling borde ha gjorts för länge sedan.

Översynsrapporten som skulle kunna föreslå en rättsakt för att revidera direktivet om offentlig upphandling var planerad till 2019. Detta sköts upp till 2021. År 2021 sköt Europeiska kommissionen ytterligare upp processen till 2024 i sitt svar att det kommer att ta experterna tre år att utarbeta översynsrapporten om direktivet om offentlig upphandling.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)