Minimilöner och kollektivavtal: EU-direktiv visar vägen framåt

14.09.22

EU-frågor

Minimilöner och kollektivavtal: EU-direktiv visar vägen framåt

Europaparlamentet har antagit direktivet om minimilöner och kollektiva förhandlingar, som nu träder i kraft som EU-lagstiftning. UNI Europa firar de konkreta stegen för att stärka demokratin i arbetslivet.

 

Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa, sade:

"Detta direktiv är ett viktigt steg framåt. Det öppnar vägen mot ett Europa där alla kan arbeta på ett värdigt sätt och ha råd med ett anständigt liv. Viktigast av allt är att det tilldelar kollektiva förhandlingar en central roll.

Kollektiva förhandlingar är det viktigaste verktyget för att förbättra löner och villkor. Därför är det nya målet att nå 80 procent så viktigt. Medlemsstaterna måste lägga fram nationella handlingsplaner för att nå detta mål.

Företag kan inte längre tillåtas att underskrida konkurrensen genom att tysta sina anställda och angripa deras löner och villkor. Detta måste vara en vändpunkt för Europa. Det enda sättet att nå dit är genom att införa kollektivavtal på sektorsnivå. Tjänstesektorn står för den största delen av arbetskraften och lider av relativt få kollektivavtal. Den kommer att behöva särskild uppmärksamhet för att nå 80 procent.

För att uppnå EU:s nya mål krävs åtgärder. Detta gäller även på EU-nivå, där lagstiftningen om offentlig upphandling måste ändras så att företagen inte längre uppmuntras att undergräva kollektiva förhandlingar. Offentliga kontrakt med privata företag står för 14 % av EU:s BNP.

Vi kräver inga offentliga kontrakt utan kollektivavtal. Denna enkla förändring kan garantera att den grundläggande rätten till kollektiva förhandlingar för arbetstagarna i dessa företag garanteras. Det är den lägst hängande frukten och det enklaste instrumentet för EU att vidta åtgärder mot sitt nya mål.

EU har i dag tagit ett stort steg i rätt riktning. EU måste nu ge impulsen genom att kräva att alla offentliga kontrakt kräver kollektiva förhandlingar."

Möten och evenemang

2024

21

Februari

-

22

Februari

UNI Europa ICTS & Finans ARCO-projektet

Ekonomi

IKT och relaterade tjänster

Hantering av distansarbete genom kollektiva förhandlingar och organisering
Tematisk workshop 1: Distansarbete och facklig organisering
21-22 februari 2024, Paris

27

Februari

-

27

Februari

EWC-nätverksmöte för handel

Handel

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC