Minimilöner och kollektivavtal - politisk överenskommelse inom EU nåddes

Minimilöner och kollektivavtal - politisk överenskommelse inom EU nåddes

En tillfällig politisk överenskommelse om förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner har nåtts. Förhandlare från rådet och Europaparlamentet har i dag tillkännagivit överenskommelsen, som är ett viktigt steg mot antagandet av denna EU-lagstiftning.

"Utkastet till lagstiftning ger en signal för att stärka kollektivavtalen: EU:s mål är att 80 procent av alla medlemsländer ska omfattas av kollektivavtalen. Det kräver regeringsåtgärder i majoriteten av medlemsstaterna till stöd för kollektiva förhandlingar och fackföreningar. Denna ambition är precis vad arbetande människor i hela Europa behöver", säger Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa.

"För att leva upp till denna ambition har offentliga myndigheter ett mycket effektivt verktyg till sitt förfogande: offentlig upphandling. Att kräva att alla företag som får offentliga kontrakt ska ha kollektivavtal med sina anställda är ett måste. Detta är vad UNI Europa's kampanj 'Ingen offentlig upphandling utan kollektivavtal' handlar om. Direktivet kommer att ge en skjuts åt denna strävan", säger Oliver Roethig.

Utvecklingen av kollektivavtalens täckning (se diagrammet) visar att det är hög tid för EU och länderna att vidta åtgärder. Demokratin på arbetsplatsen har angripits och antalet arbetstagare som har något att säga till om på arbetsplatsen har minskat dramatiskt under det senaste decenniet.

"Vi vet att det bästa sättet att garantera bra löner och villkor är att arbetstagarna har ett starkt kollektivt inflytande. För att lagar och politik ska ge delat välstånd måste de underlätta för arbetande människor att gå samman i fackföreningar, inte hindra det. Vad vi definitivt inte vill ha är EU-lagstiftning som rör till de nationella kollektiva förhandlingssystemen som redan ger resultat för arbetstagarna och deras fackföreningar. För att göra detta är det avgörande att detta direktiv skyddar de nationella kollektivavtalssystemen. För att främja de europeiska sociala modellerna måste EU åta sig att gå framåt genom kollektiva förhandlingar", sade Oliver Roethig.

EU:s mål att medlemsstaterna ska nå 80 procent kommer att kräva en förändring av många nationella strategier för arbetsrelationer till förmån för arbetstagarna. Sektorsvisa förhandlingar och förhandlingar mellan flera arbetsgivare är en central del av de länder som redan uppnår detta mål. När arbetstagarnas fackföreningar kollektivt kan förhandla fram minimivillkor för hela sektorer, ger det en mekanism för att stänga ute företag som försöker underskrida konkurrenterna genom att angripa arbetstagarnas villkor.

Enligt rapporter tar direktivet också steg mot en ändring av EU:s regler för offentlig upphandling. I över ett år har UNI Europa drivit på för att företag som utestänger sina anställda från att ha ett kollektivt förhandlingsutrymme själva ska uteslutas från att ta emot offentliga medel. Det har byggts upp ett momentum, över 100 parlamentsledamöter har ställt sig bakom de fackliga kraven och människor från hela Europa har visat sitt stöd. Skriv upp dig för att stödja kampanjen här

Mer information:

 

Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)