Montenegros Telekom-anställda avslutar 136 dagars strejk med kompensation och förbättrade rättigheter

Montenegros Telekom-anställda avslutar 136 dagars strejk med kompensation och förbättrade rättigheter

Telekom-arbetarna i Montenegro har avslutat sin 136 dagar långa strejk efter att ha fått igenom sina krav på förbättrade arbets- och fackliga rättigheter.  

"Vi gratulerar arbetstagarna på Crnogorski Telekom till deras framgångsrika strejk och till att de lyckats få igenom sina krav på förbättrade arbets- och fackliga rättigheter. Denna seger visar kraften i kollektiva åtgärder och vikten av solidaritet för att uppnå social och ekonomisk rättvisa. Vi är stolta över att ha stött arbetstagarna i deras kamp och kommer att fortsätta att förespråka arbetstagarnas rättigheter och rättvis behandling på arbetsplatsen". Ben Parton, Chef för ICTS för UNI Global Unionen.

Strejken, som inleddes den 16 november 2022, avslutades den 31 mars 2023 och de anställda vid Crnogorski Telekom fick ersättning för den tid de strejkade. Trade Union of Telekom of Montenegro uttryckte sin tacksamhet för det broderliga stöd man fick under kampen från UNI Global och alliansen One Trade Union (OTU) och hoppas att resultaten av strejken kommer att inspirera till ytterligare förbättringar av arbets- och fackliga rättigheter.  

Avtalet innehåller löneökningar, vintertillägg, bonusar för uppnådda mål och förbättrade förmåner för de anställda. Arbetstagarnas frivilliga privata sjukförsäkring fortsätter, och dess förlängning kommer att övervägas i slutet av 2023. Avtalet kommer att gälla fram till den 31 december 2027. 

Det framgångsrika avslutandet av strejken visar på kraften i kollektiva åtgärder och solidaritet när det gäller att uppnå viktiga sociala och ekonomiska mål. 

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte