Ett nytt polskt fackförbund för anställda inom säkerhetstryckning bildas på Thales DIS

Ett nytt polskt fackförbund för anställda inom säkerhetstryckning bildas på Thales DIS

Medlemmar i den nya fackliga kommittén på Thales DIS. Från vänster: Andrzej Mirau, Ireneusz Piskorski, Piotr Kotłowski, Dariusz Oderski och Marzena Różycka.

Arbetstagare vid Thales DIS säkerhetsutskriftsanläggning i Polen har bildat en fackförening som en del av ZZP tack vare en sammansvetsad arbetsstyrka och stöd från Thales fackliga organisationer från hela Europa.

Arbetstagarna vid anläggningen i Tczew i norra delen av landet skriver ut mycket känsliga ID-handlingar, t.ex. pass. Deras nya fackförening, en mycket sammanhållen och motiverad organisation, bildades efter månader av förberedelser. När facket officiellt lanserades bestod det av 50 arbetstagare. Enskilda samtal mellan arbetstagarna var avgörande för att få dem att vara med på att hävda sin föreningsrätt och bilda den första fackföreningen på plats. Mer än 100 arbetstagare är nu medlemmar, och antalet ökar stadigt. Det visar att det i en tid av stigande inflation (16 % i Polen) och en kris när det gäller levnadskostnader som drabbar europeiska arbetstagare, inklusive de mest utsatta, finns ett behov av att organisera arbetstagarna och skapa fackföreningar som kan delta i kollektiva förhandlingar.

UNI Europa och industriAll Europe, som representerar fackliga organisationer som är aktiva inom Thales i hela Europa, gratulerar varmt arbetstagarna och välkomnar lanseringen av den nya fackföreningen, som är angelägen om att få en positiv start på förhandlingarna.

"Kollegerna är fast beslutna att inleda en bra social dialog och stämningen är mycket positiv. Vi är enade och stödet från andra fackföreningar på andra håll har varit stort. Nu ligger allt vårt fokus på att få en konstruktiv start på vår relation med ledningen. Vi är övertygade om att ledningen kommer att välkomna vårt initiativ, med tanke på den högkvalitativa sociala dialogen som har legat Thales-koncernen varmt om hjärtat och det konstruktiva samarbete som våra fackförbundskolleger i hela Europa har visat", säger Andrzej Mirau, sekreterare för det nya facket.

Höga anställningsstandarder, inklusive kollektivavtal, är centrala för EU:s ökade fokus på kritisk infrastruktur. Säkerhetsutskrifter, och mer allmänt alla Thales affärsverksamheter, är en del av denna infrastruktur och UNI Europa och industriAll Europe har åtagit sig att se till att dessa höga standarder tillämpas på alla det multinationella företagets anläggningar. Att bygga upp facklig makt och ge arbetstagarna en kollektiv röst är en förutsättning för att nå detta mål.

Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)