Den nya kampanjen ver.di syftar till att eliminera våld och sexuella övergrepp mot kvinnliga handelsanställda

Den nya kampanjen ver.di syftar till att eliminera våld och sexuella övergrepp mot kvinnliga handelsanställda

UNI Global Det fackliga medlemsorganet ver.di har lanserat ett nytt initiativ för att stärka skyddet för kvinnor mot våld och sexuella övergrepp i arbetslivet. Kampanjen, som startats av det tyska fackförbundets kvinnoutskott, heter "Starka tillsammans - mot våld i detaljhandeln".

"Kvinnor som arbetar inom detaljhandeln utsätts i allt högre grad för trakasserier. Kvinnliga kollegor säger att det har blivit värre i pandan, oavsett om det är i kön vid kassan eller till och med när det finns för lite personal. De upplever förolämpningar och verbala kränkningar dagligen. Detta måste upphöra", säger Stefanie Nutzenberger , somär ansvarig för handel, kvinnor och jämställdhet i ver.di:s nationella styrelse.

Som en del av initiativet kommer ver.di att samla in omfattande uppgifter om detta problem. För att göra detta startade ver.di tidigare i år ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW), som omfattar den första tyska undersökningen om trakasserier och övergrepp inom detaljhandeln. Resultaten kommer att vara tillgängliga i början av 2023.

"Det är viktigt att företagen utvecklar nödvändiga åtgärder [mot våld]. Det får inte vara upp till enskilda kvinnliga kollegor eller företagsråd att försvara sig. Företag och chefer har ett ansvar här. Det är en fråga om respekt, uppskattning och erkännande av handelsanställda", sade Nutzenberger.

ver.di vill också ha politiska åtgärder.

"För att förbättra kvinnors allmänna arbetssituation uppmanar vi den tyska regeringen att äntligen ratificera och genomföra Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om avskaffande av sexuella trakasserier och våld i arbetet. Kvinnor i arbetslivet måste vara skyddade från sexualiserat våld och alla andra former av våld i Tyskland", kräver Nutzenberger.

Tyvärr är problemet med våld mot anställda i detaljhandeln - särskilt kvinnor - inte begränsat till Tyskland.

"I land efter land ser detaljhandelsanställda runt om i världen en oroande ökning av våldet - särskilt kvinnliga anställda", säger Mathias Bolton, chef för UNI:s handelssektor. "Det är därför vi stöder nationella kampanjer som ver.di samt samlar fackföreningar från hela världen för att ta itu med problemet globalt."

UNI höll nyligen en global aktionsdag mot våld inom detaljhandeln och lanserade i samband med detta ett resurscentrum på nätet för fackföreningar. Dessutom kommer det globala facket att fokusera på våld från tredje part som en del av sitt deltagande i 16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld.

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård