Framåt genom kollektivavtal - Nyhetsbrev från april

13.04.23

Framåt genom kollektivavtal - Nyhetsbrev från april

 
 

Framåt genom kollektiva förhandlingar

april 2023

 

Hur ska vi ta itu med krisen inom långtidsvården?
UNI Europa Vården håller rundabordssamtal på hög nivå

Hur kan vi se till att alla anställda inom vården har bra arbetsvillkor? Vilka lösningar finns det på den pågående bristen på arbetskraft inom långtidsvården?
 
Vårdanställdas fackföreningar från hela Europa gick samman med fackliga ledare, parlamentsledamöter, arbetsgivare som Korian och den katolska kyrkan vid detta rundabordsmöte på hög nivå för att diskutera lösningar på den pågående bristen på arbetskraft inom långtidsvården.

Ta reda på mer

 

Arbetsgivare och arbetstagare inom städbranschen: bra offentlig upphandling är avgörande för kvalitetstjänster

Offentliga medel bör användas för att garantera goda villkor och rättvis konkurrens inom städbranschen. UNI Europa och EFCI - EU:s arbetsmarknadsparter inom industrirengöringsbranschen - har gått samman för att uppmana Europeiska kommissionen att vidta åtgärder i detta syfte.
I sitt gemensamma uttalande betonar de behovet av att gå ifrån att använda lägsta pris som det övergripande kriteriet för att tilldela offentliga upphandlingar. Lägsta pris är det enda kriteriet för 50 procent av de offentliga kontrakten, vilket ofta leder till ohållbara nivåer av arbetskraftsbrist. I uttalandet föreslås sju politiska lösningar för Europeiska kommissionen.
För en sektor som har stor betydelse för folkhälsan och som anses vara viktig för det kollektiva välbefinnandet och för att våra samhällen ska fungera väl är det av grundläggande betydelse att både arbetsgivare och arbetstagare kan verka under de bästa strukturella förutsättningarna.

Ta reda på mer

 
 

Om du missade det

Kollektivavtalsförhandlingar under inflation: fackföreningars reaktioner
Att ta itu med våld och trakasserier på arbetsplatser inom telekommunikation
Googles första europeiska företagsråd för att öka arbetstagarnas representation
Malta: Underskärare stämmer regeringen för upphandling till förmån för arbetstagare
Tjeckiskt fackförbund vinner kollektivavtal med landets största privata vårdhemsproducent
UNI sänder solidaritet till de anställda vid Google Zürich som går ut i strid mot onödiga uppsägningar
Europas fackföreningar för grafisk produktion och förpackning kräver ett slut på våld och trakasserier

EPOC-nätverksevenemang: Sektoriell organisering i Finland
Credit Suisse-anställda behöver ett räddningspaket
UNI går med i ett antifascistiskt fackligt nätverk
Belgien: Arbetstagare slår tillbaka mot att Delhaize säljer sina stormarknader i franchiseform
Stöd till hälso- och sjukvårdspersonal i Ukraina som organiserar sig i kriget
UNI-kvinnor planerar inför Philadelphia

 

KOMMANDE MÖTEN

21 April
Konferens om grön produktion i EU:s audiovisuella sektor
26 April
Webinar: EU:s sektorsövergripande projekt om våld i arbetet

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver.

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén