Nyhetsbrev - mars 2022

07.03.22

Nyhetsbrev - mars 2022

Prenumerera här

 

 
 
 

#ProcuringDecentWork

 


Fem ledamöter av Europaparlamentet från olika politiska grupper har tillsammans skrivit ett yttrande som stöder UNI Europa:s kampanj Procuring Decent Work. De förespråkar en ändring av EU:s regler för offentlig upphandling och kräver att offentliga kontrakt endast ska gå till företag som har kollektivavtal med sina anställda.

Deras debattartikel finns på engelska, franska och spanska.

 


Kvinnor drabbas hårdast av de brutna reglerna för offentlig upphandling. I stället för att underblåsa otrygghet och låga löner måste offentliga medel se till att arbetande kvinnor har ett starkt kollektivt inflytande. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars lyfter UNI Europa fram hur viktigt det är att åtgärda reglerna för offentlig upphandling för att minska löneskillnaderna mellan könen.

Läs mer och titta på videon här.

 

 

Kollektivavtal och ojämlikhet

 Ny forskning från UNI Europa visar att försvagningen av kollektiva förhandlingar är en viktig drivkraft bakom den ökande inkomstskillnaden i Europa.

"Rapporten visar att ojämlikhet är ett medvetet politiskt val. När beslutsfattare utestänger arbetande människor från att ha något att säga till om på jobbet tar de sikte på det delade välståndet. Verktygen för att arbetstagare ska kunna kräva en rättvis del av det välstånd de skapar monteras ned. Dessa pengar omfördelas uppåt för att i stället fångas upp av aktieägare", förklarade Oliver Roethig, regional sekreterare på UNI Europa.

Kolla in rapporten och titta på den sammanfattande videon.

 

 

#MakeAmazonPay

 En ny rapport från UNI och Good Jobs First avslöjar att Amazon, teknikjätten och den notoriska skattefuskaren, aggressivt söker skattebetalarnas pengar.

De skattelättnader och subventioner som företaget får uppgår till minst 4,1 miljarder euro i subventioner från skattebetalarna i världen.

Läs rapporten här.

 

 
 

Om du missade det

 

 

Hur de organiserade sig för att vinna: BBC-anställda i Turkiet

 

De viktigaste arbetstagarna mobiliserar i Paris

 

Hållbar ekonomisk och social återhämtning: gemensamma rekommendationer för bemanningsföretag

 

Solidaritetsaktion: be DPD:s vd att upphöra med fackföreningsstämplingarna i Schweiz

 

UNI:s medlemsorganisation OPZZ KP tecknar samarbetsavtal i Polen med vårdjätten Orpea

 

UNI fördömer tillsammans med ITUC Rysslands invasion av Ukraina

 

Bara en övergång av den privata säkerheten: CoESS och UNI Europa antar ett nytt arbetsprogram

 

Solidaritetsförklaring till stöd för UPM-arbetarna och deras fackförening PRO

 

Orpea: det är dags för det skandalomsusade företaget att städa upp

 

Vårdpersonal agerar i Österrike

 

UNI:s medlemsorganisation Handels presenterar banbrytande undersökning om övervakning på arbetsplatsen

 

Öppet brev: för öppna förhandlingar mellan DSA och DMA

 

Global facklig kampanj: Fresenius måste fördöma dödshot i Colombia

 

Avskaffa hindren för egenföretagare att förhandla kollektivt.

 

Hållbar ekonomisk och social återhämtning: gemensamma rekommendationer för bemanningsföretag

 

Fresenius-anställda i Slovenien organiserar sig och vinner en "livsavgörande" löneförhöjning

 

 

Kommande evenemang

 

04 mars
Arbetsgruppsmöte för kommittén för den sociala dialogen om liveframträdanden och lansering av webbplatsen för jämställdhetsprojektet.
08 mars
Förberedande möte för UNI Europa finance insurance sd
09 mars
Arbetsgruppsmöte med arbetsgruppen för kommittén för social dialog inom försäkringssektornocharbetsgruppen för förebyggande av våld inom den socialadialogen.
11 mars
Möte med arbetsgruppen för posttjänster i kommittén för social dialog inom sektorn
14 mars
UNI Europa Förberedande möte om den sociala dialogen inom finansbanken
15 mars
Arbetsgruppsmöte med kommittén för social dialog inom banksektorn
16 mars
Styrgruppsmöte för det gemensamma projektet om kompetens mellan arbetsmarknadens parter
18 mars
Första samrådsworkshop om digital kompetens
22 mars
Arbetsgruppsmöte för EU:s kommittéer för den sociala dialogen på det audiovisuellaområdet - möteför kommittén för social dialog - möte för arbetsgruppen för personliga tjänster
24 mars
Europeisk social dialog om handel
30 mars
Första mötet i nätverket Q-commerce

 

 

 

 

 

 

 

Möten och evenemang

2023

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver.

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.