Framåt genom kollektivavtalsförhandlingar - maj 2023

11.05.23

UNI Europamånatliga nyhetsbrevet

Framåt genom kollektivavtalsförhandlingar - maj 2023

Offentlig upphandling för att stärka kollektiva förhandlingarDet finns en växande medvetenhet om behovet av att se till att de offentliga medlen inte leder till att de arbetande människorna hamnar på botten. UNI Europa och EFS anordnade nyligen ett evenemang med viktiga beslutsfattare inom EU. Företrädare från fyra stora grupper i Europaparlamentet talade till förmån för fackliga krav.

Ta reda på mer

 

Euronews: journalistik av allmänt intresse i faraArbetstagare och deras fackföreningar slår idag larm om mediernas oberoende i hjärtat av Europa. Strävan efter en nyhetsplattform av hög kvalitet som för samman Europa håller på att kvävas. Euronews togs förra året över av en investeringsfond med nära band till Ungerns högerextrema premiärminister Viktor Orbán. De nya ägarna har nu tvingat fram en redaktionell översyn och massuppsägningar.

Läs Olivers gemensamma debattartikel

 

EFS-kongressEn delegation från UNI Europa kommer att delta i Europeiska fackliga samorganisationens kongress i Berlin den 23-26 maj 2023. Som medlemsorganisation har UNI Europa rösträtt och yttranderätt. Genom vårt deltagande strävar vi efter att få tjänstesektorns arbetstagares särskilda intressen återspeglade i Berlinmanifestet.

Se EFS-kongressens webbsida

 
 

Om du missade det

 

Arbetstagare inom media, underhållning och konst och den franska pensionsreformen

 

Leïla Chaibi till kommissionen: åtgärder för att skaffa anständigt arbete?

 

Georgien: filmfolk som skyddar sitt oberoende

 

De grönas undersökning: sociala kriterier är "allvarligt underutvecklade".

 

Delhaize aktieägare: Kasta inte arbetstagarna till lejonen

 

Utbildning: Gemensamma rekommendationer för bemanningsbranschen

 

KOMMANDE MÖTEN

Maj

19
Cannes filmfestival: Två samtal om jämställdhet och säkerhet för kvinnor inom filmen
22
Workshop om EU:s sektorsövergripande projekt "Level-up".
30
UNI Europa Förberedande möte med finansbanken
31
Arbetsgruppsmöte för bankens sektoriella kommitté för social dialog
 

Juni

01
UNI Europa Styrgruppen för ekonomi

Möte i styrkommittén för handel
07
Kommittén för sektoriell social dialog Arbetsgrupp för industriell rengöring

"Make Twin Transition" - nationell workshop i Sverige
08
"Inte längre osynlig" - Att bygga en europeisk allians för dagstädning

62:a UNI Europa Förvaltningskommitté
09
Kommittén för sektoriell social dialog Arbetsgruppen för posttjänster
12
UNI Europa Kommittén för social dialog inom ICTS Telecom
13
Arbetsgruppen för personlig service i kommittén för sektoriell social dialog
15
Arbetsgruppen för den branschvisa sociala dialogen Arbetsgruppen för bemanningsföretag
16
Arbetsgrupp för privat säkerhet i kommittén för sektoriell social dialog

Sektorsvis social dialog Kommittén för audiovisuella medier
26
UNI Europa Förberedande möte om finanser och försäkringar
27
Arbetsgrupp för kommittén för social dialog inom försäkringssektorn

 


Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver.

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén