Framåt genom kollektivavtalsförhandlingar oktober 2022

05.10.22

Framåt genom kollektivavtalsförhandlingar oktober 2022

Anmäl dig här

Minimilöner och kollektivavtal: EU-direktiv visar vägen framåtEuropaparlamentet har antagit direktivet om minimilöner och kollektiva förhandlingar, som nu träder i kraft som EU-lagstiftning. UNI Europa firar de konkreta stegen för att stärka demokratin i arbetslivet.
Viktigt steg framåt: EU erkänner kollektivavtalens centrala roll och fastställer ett mål för alla länder att nå en täckningsgrad på 80 %.

Läs hela artikeln här

EU banar väg för kollektiva förhandlingar för soloföretagareEU:s konkurrenslagstiftning är inte längre ett direkt hinder för 24 miljoner egenföretagare som nu kan förhandla kollektivt för rättvisa löner och arbetsvillkor.
UNI Europa välkomnar EU-kommissionens åtgärd för att skydda egenföretagare.

Läs hela artikeln här

Europeiska kommissionen måste avvisa Amazons försök att få konkurrensutredningen att spåra urAmazon försöker stoppa Europeiska kommissionens undersökning av sina konkurrensmetoder. Tillsammans med en koalition av organisationer för det allmänna intresset under ledning av Balanced Economy Project har UNI Europa uppmanat Europeiska kommissionen att avvisa Amazons ultimatum.

Läs hela artikeln här

 

Om du missade det

 

Låt oss få slut på lönestölden i Lovisa

 

UNI:s finansavdelningar förenas för att ta itu med omstruktureringen inom banksektorn

 

Anställda på Grosvenor-kasinot i London går ut i strejk för en rättvis lön

 

Mediefackföreningar uppmanar den turkiska reklambyrån att häva annonseringsförbudet för tidningen Evrensel

 

OECD: Kollektivavtal är lösningen på levnadskostnadskrisen

 

Retain-rapport föreslår lösningar på bristen på arbetskraft inom långtidsvården

 

Arbetsgivare och arbetstagare uppmanar gemensamt Europeiska kommissionen att erkänna vårdpersonalens mångfald

 

Konferensrapport: att upprätthålla och stärka demokratin

 

SOTEU2022: nytt fördrag, missbruk av offentliga medel och ett omnämnande av kompetens

 

Europeisk vårdstrategi: rätt diagnos, fel behandling

 

Världens postfack är solidariska med de spanska postarbetarna

 

Algoritmisk förvaltning: 1 av 3 arbetstagare lämnas i sticket

 

Europas spelarbetare kräver ett slut på våld och trakasserier på arbetsplatsen

 

KOMMANDE MÖTEN

06 Oktober
ICTS styrgrupp
06 Oktober
Plenarsammanträde med kommittén för sektoriell social dialog för tillfälliga byråer
10 - 11 oktober
ICTS-workshop - EU-projekt VS 2021 0041
12 oktober
UNI Europa möte i arbetsgruppen för beslutsfattande
13-14 oktober
Slutkonferens för EU-projektet för vävnader och förpackningar
18 oktober
Möte i nätverket för europeiska företagsråd för handel
19 oktober
Social dialog inom ECBS/SSM (i ssm-sammansättning)
19 - 20 oktober
29:e UNI Europa exekutivkommitté
24 oktober
Möte i styrgruppen för projektet "Make Twin Transition".
25 oktober
Styrgruppsmöte för handelssektorn
27 oktober
Nätverksmöte för resebyråer och researrangörer


Möten och evenemang

2023

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver.

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.