Nicolaj Villumsen till kommissionen: Kommer ni att samarbeta med företag som arbetar för anständiga arbetsvillkor?

Nicolaj Villumsen till kommissionen: Kommer ni att samarbeta med företag som arbetar för anständiga arbetsvillkor?

Nicolaj Villumsen, ledamot av Europaparlamentet, har skrivit till Europeiska kommissionen. I en formell parlamentarisk fråga frågar han vilka åtgärder kommissionen vidtar för att se till att den bara köper från företag som erbjuder anständigt arbete.

Kommissionen själv spenderar enorma belopp på varor och tjänster som tillhandahålls av privata företag. I sin fråga frågar Villumsen hur kommissionen ser till att dessa företag respekterar demokratin på arbetsplatsen genom att ha kollektivavtal med sina anställda. Parlamentariska frågor är en formell EU-process som kommissionen är skyldig att svara på.

Den fullständiga frågan är:

Kommissionen hävdar att syftet är att "uppmuntra medlemsstaterna att använda offentliga upphandlingar för att uppnå positiva sociala effekter".

Varje år spenderar kommissionen själv betydande medel på offentlig upphandling, delvis genom de decentraliserade byråerna. Enligt Tenders Electronic Daily tilldelade kommissionen anbud för över 22 miljarder euro 2020, parlamentet för 1 miljard euro och EU:s byråer för ungefär 7,5 miljarder euro.

EU-organens praxis för offentlig upphandling skulle kunna vara kraftfulla verktyg för att föregå med gott exempel och främja social offentlig upphandling, mer specifikt när det gäller kollektivförhandlingar och demokrati på arbetsplatsen i medlemsstaterna.

1. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att föregå med gott exempel genom att göra tilldelningen av offentliga kontrakt från EU-organ beroende av deltagande i kollektivförhandlingar och aktiv respekt för demokrati på arbetsplatsen?

2. Har kommissionen för avsikt att ompröva sina nuvarande regler och sin strategi för social offentlig upphandling för att stoppa den offentligt finansierade kapplöpningen mot botten när det gäller arbetsvillkor?

3. Håller kommissionen med om att offentliga medel alltid bör leda till anständigt arbete?

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)