Ingen offentlig upphandling utan kollektivavtal

Några höjdpunkter från UNI Europa:s pågående kampanj

#Skapa anständigt arbete

Ingen offentlig upphandling utan kollektivavtal
 

 

Några höjdpunkter från UNI Europa:s pågående kampanj
____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Engagera Europaparlamentet

 

 


Ett viktigt mål för kampanjen har varit att engagera Europaparlamentet. Vi har fått stöd från över 130 ledamöter av Europaparlamentet, och antalet fortsätter att öka. Vissa har främjat kampanjen på sociala medier, andra har delat den med andra parlamentsledamöter. Våra förkämpar har gått ett steg längre och drivit kampanjens mål i lagstiftningsutrymmen och deltagit i våra insatser för att synliggöra dem.

 

 

Fem ledamöter av Europaparlamentet från olika politiska grupper (S&D, EPP, Renew, De gröna och Vänsterpartiet) har tillsammans skrivit en debattartikel som argumenterar för UNI Europas krav på offentlig upphandling.

 

 

Europaparlamentsledamot Kim van Sparrentak lyfter fram UNI Europa och kampanjens krav i Europaparlamentet.

 

På Internationella kvinnodagen filmade ytterligare tre ledamöter från tre olika partier ett starkt videobudskap som belyser genusperspektivet på offentlig upphandling och driver vårt krav.

 

 

Samling av den europeiska fackföreningsrörelsen

 

 

UNI Europa har använt sin röst inom EFS för att höja profilen för våra krav på offentlig upphandling.

 

Vårt långsiktiga arbete med både Agnes Jongerius (S&D) och Dennis Radtke (EPP), de två parlamentsledamöter som ledde förhandlingarna om direktivet om minimilöner och kollektivavtal, var avgörande. Vårt arbete inom EFS såg till att vi drev på för att offentlig upphandling skulle inkluderas. Tillsammans med EFS var våra ansträngningar avgörande för att få med offentlig upphandling i det slutliga direktivet. Detta ger oss nu en viktig plattform och våra allierade i Europaparlamentet ett starkt argument för att driva igenom ändringarna av direktivet om offentlig upphandling.

 

 

Dessutom har UNI Europa samarbetat med våra systerförbund redan från början av kampanjen. Offentlig upphandling står nu högt upp på prioriteringslistan för det gemensamma arbetet, och vi lägger grunden för samordnade kampanjer.
Vårt systerförbund för byggnads- och träarbetare, EFBWW, har satt kravet att endast företag (inklusive underleverantörer) som deltar i kollektivavtal ska få delta i offentliga upphandlingar som ett av de främsta kraven i sin kampanj "Vem är chefen?".

 

 

Samling av UNI Europa medlemsföreningar

 

 

De anslutna nationella fackföreningarna ger UNI Europa legitimitet och tyngd på europeisk nivå. Utan dem hade inga framsteg varit möjliga. De har varit avgörande för att nå ut till parlamentsledamöter och de ständiga representationerna i EU:s råd. UNI Europa anslutna fackföreningar är viktiga aktörer i nationella valkretsar. Vi har sett att när de kontaktar sina nationella representanter i Europa är svarsfrekvensen mycket positiv och vårt politiska mål har fått ett stort uppsving.
Det tidiga arbetet av ver.di (Tyskland), ACV Puls och BBTK (Belgien), PAM (Finland) och FNV (Nederländerna), för att nämna några, har varit avgörande för att skapa ett brett stöd över partigränserna.
UNI:s medlemsorganisationer har också tillhandahållit viktiga fallstudier som belyser varför vår politiska lösning är så viktig.

 

 

I Tyskland har ver.di genom sitt arbete sett till att offentlig upphandling är en del av den nuvarande regeringens försök att stärka kollektivavtalen.

 

I Nederländerna visade FNV:s kampanj Voor14 vad som kan göras när den fick staden Nijmegen att utvidga sociala klausuler om minimilöner till att omfatta alla offentliga upphandlingskontrakt.

 

I Wales gav TUC impulsen till regeringen att lägga fram en ny lag om offentlig upphandling som innebär att offentliga kontrakt som går till privata företag endast ska tilldelas företag som erbjuder anständiga arbetsvillkor.

 

 

Skapa bevis och starka argument

 

 

Förutom att dra nytta av erfarenheter på nationell nivå har UNI Europa utvecklat ett forskningsmaterial på europeisk nivå.
 

 
 
 
 
Vår rapport Put your money where your mouth is - why and how the EU needs to change its public spending visade att hälften av upphandlingarna i Europa tilldelas enbart på grundval av lägsta pris. Genom att sätta lägsta pris framför alla andra urvalskriterier belönar offentliga organ de företag som är beredda att undvika förhandlingar och pressa arbetstagarna hårdast. Detta är ett kraftfullt argument för att EU:s regler för offentlig upphandling inte är ändamålsenliga eftersom de ger företagen incitament att undertrycka kollektiva förhandlingar.

 

 

Vi har också avslöjat tendenser i hela Europa där offentliga kontrakt går till företag som undergräver den europeiska sociala modellen. Amazon är ett sådant företag som får en allt större marknadsandel i Europa.

 

 

Vår första rapport belyste omfattningen av offentliga kontrakt som går från europeiska regeringar till Amazon. Den belyste den politiska inkonsekvensen av att betala ett företag som undergräver kollektivavtal och undviker skatt med offentliga medel.

 

 

Vår uppföljningsrapport med titeln Easy Money "How Public Money Flows to Amazon Without Any Competition" avslöjade att upp till 99 procent av de offentliga kontrakt som går till Amazon tilldelas utan öppen konkurrens.
Att förankra vårt krav genom att illustrera dess behov med ett så igenkännbart och kontroversiellt företag har varit avgörande för att höja betydelsen av vårt krav på att göra offentliga kontrakt villkorade av kollektiva förhandlingar.

 

 

 

 

Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)