Yttrande: Att ändra reglerna för offentlig upphandling kan ge resultat för viktiga arbetstagare

Yttrande: Att ändra reglerna för offentlig upphandling kan ge resultat för viktiga arbetstagare

 

Fem ledamöter av Europaparlamentet från olika politiska grupper har tillsammans skrivit ett yttrande som stöder UNI Europa:s kampanj Procuring Decent Work. De förespråkar en ändring av EU:s regler för offentlig upphandling och kräver att offentliga kontrakt endast ska gå till företag som har kollektivavtal med sina anställda.

De är: Dennis Radtke (EPP), Agnes Jongerius (S&D), Irena Joveva (Renew), Kim van Sparrentak (Greens/EFA) och Nikolaj Villumsen (GUE/NGL).

Deras debattartikel finns på engelska, franska och spanska.

 

 

Möten och evenemang

2023

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

12

okt

-

12

okt

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.