Yttrande: Att ändra reglerna för offentlig upphandling kan ge resultat för viktiga arbetstagare

Yttrande: Att ändra reglerna för offentlig upphandling kan ge resultat för viktiga arbetstagare

 

Fem ledamöter av Europaparlamentet från olika politiska grupper har tillsammans skrivit ett yttrande som stöder UNI Europa:s kampanj Procuring Decent Work. De förespråkar en ändring av EU:s regler för offentlig upphandling och kräver att offentliga kontrakt endast ska gå till företag som har kollektivavtal med sina anställda.

De är: Dennis Radtke (EPP), Agnes Jongerius (S&D), Irena Joveva (Renew), Kim van Sparrentak (Greens/EFA) och Nikolaj Villumsen (GUE/NGL).

Deras debattartikel finns på engelska, franska och spanska.

 

 

Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)