Hur de organiserade sig för att vinna: BBC-anställda i Turkiet

Hur de organiserade sig för att vinna: BBC-anställda i Turkiet

 

Arbetstagarna på BBC:s kontor i Turkiet och deras fackförbund TGS har nyligen nå tt ett viktigt avtal efter 15 dagars strejk. Trots landets mycket fackföreningsfientliga lagstiftning gav arbetarnas beslutsamhet och strategiska strategi resultat i form av en löneökning på 32 procent (exklusive inflation) och en utökad sjukförsäkring för deras familjer. Vi tar en titt på hur de gjorde det.

 

Arbetstagarna i förarsätet

När människor riskerar sina jobb för att vidta kollektiva åtgärder måste de vara övertygade om vad de gör. Med tanke på detta gjorde den fackliga personalen redan från början av kampanjen en mycket medveten insats för att ge arbetstagarna kontroll över verksamheten. Alla beslut fattades i samförstånd och strategiska diskussioner hölls med deltagande av alla arbetstagare. Facket informerade, arbetstagarna bestämde.

Arbetsrätten i Turkiet förbjuder uttryckligen arbetstagarnas deltagande i förhandlingar. Facket krävde dock att arbetstagarna skulle vara närvarande vid alla förhandlingar. Även om de inte ingrep direkt kunde de bevittna förhandlingarna, vilket gav dem en inblick i den dynamik som rådde. Dessutom gjorde facket det klart för både arbetsgivaren och arbetstagarna att inga nya beslut kunde fattas utan att arbetstagarkollektivet var enigt.

Genom att bestämma strategin och få tillgång till förhandlingarna fick arbetstagarna insikt och, vilket är avgörande, äganderätt till kampanjen. När de fattade ett beslut var det ett kollektivt beslut. De var skyldiga varandra att genomföra det. Redan från början strukturerade facket sitt samspel med arbetstagarna för att främja känslan av att vara tillsammans med dem. Detta innebar att när det gick hett till, hade arbetstagarna djupa band av ömsesidigt förtroende som de kunde dra nytta av och som visade sig vara avgörande för att klara av den långvariga strejken.

Internationell solidaritet

Stödet från arbetstagare och deras fackföreningar utanför Turkiet var också avgörande. Liksom många företag inom tjänstesektorn har BBC verksamhet i många länder. Arbetstagarna var tvungna att skapa påverkanspunkter gentemot ett företag med huvudkontor i ett avlägset land. För att bygga upp ett tryck riktade de in sig på företagets etableringsland: Storbritannien.

Genom UNI och IFJ kontaktade TGS de brittiska fackförbunden Bectu och NUJ. Fackföreningarna har ett väletablerat förhållande till arbetsgivaren. Förutom att de öppnade ytterligare en kommunikationskanal för att förmedla arbetstagarnas krav i Turkiet till en högre ledningsnivå, gav detta också ytterligare möjligheter att utöva påtryckningar på företaget.

Bectu och NUJ visade ett starkt engagemang för internationell facklig solidaritet. Ett antal NUJ-anställda organiserade till och med en demonstration utanför BBC:s huvudkontor. Att odla denna känsla av internationell solidaritet är avgörande för att effektivt kunna utöva påtryckningar mot alltmer globaliserade företag. Detta är desto mer relevant för fackföreningar som är verksamma inom samma multinationella företag, eftersom de har ett gemensamt intresse av att hålla alla konfliktfyllda arbetsrättsliga strategier från ledningens sida på avstånd i alla verksamheter.

 

Planera för eskalering

I Turkiet hade TGS planerat för det värsta och hoppats på det bästa. De utarbetade en långsiktig strategi, om situationen skulle utvecklas till en långvarig konflikt (som vi inte kommer att avslöja här). Genom att föreslå arbetstagarna alternativ för hur de kollektivt skulle kunna utöva ytterligare påtryckningar, gavs också en känsla av kontroll och makt bland arbetstagarna.

 

Mer information:

 

 

Möten och evenemang

2023

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

12

okt

-

12

okt

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.