Orpea: det är dags för det skandalomsusade företaget att städa upp

Orpea: det är dags för det skandalomsusade företaget att städa upp
 

Den näst största vårdhemsoperatören i Europa har fått omfattande anklagelser om grovt missbruk. Vårdanställdas fackföreningar över hela Europa arbetar tillsammans för att ställa Orpea till svars och se till att ledningen åtar sig att garantera löner som går att leva på, föreningsfrihet och meningsfulla kollektiva förhandlingar.  

Efter tre års undersökningar publicerade den franske journalisten Victor Castanet en bok med titeln Gravediggers. I boken beskriver han påstådda marknadsmanipulationer, förskingring av offentliga medel som var avsedda för behövande människor samt utbredda undermåliga arbetsförhållanden. "I själva verket bekräftar denna undersökning bara vad våra fackföreningar outtröttligt har fördömt i åratal", säger Frederic Favraud, ordförande för UNICARE Europa. Dessa avslöjanden har försatt företaget i djup turbulens, utlöst arbetsinspektioner och fått aktiekurserna att störtdyka.

Bakom dessa misslyckanden låg företagets inställning till arbetsförhållanden. Fackföreningar i Frankrike och i hela Europa har under en längre tid slagit larm om arbetsförhållandena inom företaget. Vårdpersonalen har varit underbemannad, dåligt utrustad och med knappa utbildningsmöjligheter, och har fått arbeta till det yttersta av sin förmåga. Orpea har nu möjlighet att städa upp om man börjar lyssna på och samarbeta med fackföreningarna på lika villkor.

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig och UNICARE:s avdelningschef Adrian Durtschi varnade för ett år sedan för hur Orpea försökte skaffa sig en konkurrensfördel genom att avskeda arbetstagare. Detta exemplifierades när företaget manipulerade sin personal för att tvinga ut franska fackföreningar och ersätta dem med sin egen interna gula fackförening.

Som svar på detta har fackföreningarna inom UNICARE stärkt sin samordning för att ställa företaget till svars. Tillsammans har de stärkt sina organisationsinsatser, vilket har lett till att fackföreningar har bildats och vuxit, särskilt i Central-, Öst- och Sydosteuropa.

Samtidigt samlade UNI en koalition av 105 investerare med 3,45 biljoner dollar i förvaltade tillgångar för att ta itu med de underliggande problemen med dåliga arbetsvillkor och vårdkvalitet inom långtidsvårdssektorn, bland annat genom att se till att fackliga rättigheter respekteras.

Fackföreningsalliansen har åtagit sig att bygga vidare på detta arbete och utnyttja det i syfte att skapa bestående förändringar för arbetstagare och vårdtagare på Orpea. Goda relationer har etablerats med viktiga medier och politiska aktörer som nu förstår de aktuella frågorna. Arbetsinspektionerna är också informerade och mottagliga för fackliga varningar.

Fackliga åtgärder visar vägen framåt för att få slut på de förhållanden som är resultatet av företagets antifackliga inställning. För att vårdpersonal ska kunna tjäna tillräckligt för att få ett värdigt liv, för att få en säker bemanning och utrustning, för att få utbildning och karriärmöjligheter behöver arbetstagarna tillgång till facklig representation.

Det innebär att företaget bör erkänna den viktiga roll som fackföreningarna spelar när det gäller att företräda arbetstagarnas intressen och att höja och upprätthålla standarden för vårdpersonal. Arbetstagarna behöver tillgång till fackföreningar på anläggningarna för att kunna ta upp frågor på arbetsplatsen och stödja dem i organiseringen och kollektivförhandlingarna. Det innebär också att förhandla i god tro och med en vilja att ingå avtal som tillgodoser arbetstagarnas behov i tider av inflation och stigande levnadskostnader.

Fackföreningarna vill säkra detta genom ett bindande globalt avtal som garanterar arbetstagarnas och fackföreningarnas rättigheter och anständiga arbetsvillkor som en förutsättning för kvalitetsvård i Orpeas globala verksamhet. Det är dags för Orpea att förbinda sig till anständighet. UNI och dess medlemsorganisationer är fast beslutna att stödja denna förändring.  

Mer information:

 

Möten och evenemang

2023

01

Jun

UNI Europa Möte i styrgruppen för ekonomi

Ekonomi

01

Jun

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

07

Jun

KOMMITTÉN FÖR DEN SOCIALA DIALOGEN INOM SEKTORN - MÖTE I ARBETSGRUPPEN FÖR INDUSTRIELL RENGÖRING

Rengöring/säkerhet