Förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom frisörbranschen genom social dialog

Förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom frisörbranschen genom social dialog

UNI Europa och Coiffure EU har lagt till en post i arbetsmiljöwikin med titeln Improving the Occupational Health and Safety in the Hairdressing sector - A long-term commitment from the EU sectoral social dialogue stakeholders.

OSHwiki har utvecklats av EU-OSHA för att möjliggöra utbyte av kunskap, information och bästa praxis om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för att stödja myndigheter, industrier och arbetstagarorganisationer i deras arbete med att garantera säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Artikeln i OSH Wiki sammanfattar de pågående ansträngningarna från arbetsmarknadens parter i Europa för att fortsätta genomförandet av den handlingsplan som överenskommits med EU-kommissionen och som syftar till att åstadkomma bättre skydd och förebyggande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom frisörbranschen i linje med det pågående genomförandet av handlingsplanen. I OSH-wikin finns också en förteckning över de resultat som hittills uppnåtts i genomförandet av handlingsplanen och den kommer regelbundet att uppdateras med utvecklingen och de politiska initiativen inom sektorn.

Möten och evenemang

2022

02

Dec

Q-Commerce-möte

Handel

Tidsplan tbc

07

Dec

Kvinnor i europeisk film: gör vi framsteg?

Media, underhållning och konst

Onlinepanel - Presentation av de senaste kvantitativa och kvalitativa studierna

17

Jan

UNI Europa Webinar om våld i hemmet