Förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom frisörbranschen genom social dialog

Förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom frisörbranschen genom social dialog

UNI Europa och Coiffure EU har lagt till en post i arbetsmiljöwikin med titeln Improving the Occupational Health and Safety in the Hairdressing sector - A long-term commitment from the EU sectoral social dialogue stakeholders.

OSHwiki har utvecklats av EU-OSHA för att möjliggöra utbyte av kunskap, information och bästa praxis om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för att stödja myndigheter, industrier och arbetstagarorganisationer i deras arbete med att garantera säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Artikeln i OSH Wiki sammanfattar de pågående ansträngningarna från arbetsmarknadens parter i Europa för att fortsätta genomförandet av den handlingsplan som överenskommits med EU-kommissionen och som syftar till att åstadkomma bättre skydd och förebyggande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom frisörbranschen i linje med det pågående genomförandet av handlingsplanen. I OSH-wikin finns också en förteckning över de resultat som hittills uppnåtts i genomförandet av handlingsplanen och den kommer regelbundet att uppdateras med utvecklingen och de politiska initiativen inom sektorn.

Möten och evenemang

2023

21

Mar

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

21

Mar

Möte med arbetsgruppen för personliga tjänster i kommittén för sektoriell social dialog

Hår och skönhet

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)