Post - Gemensam förklaring om utbildning och arbetsmiljö i den digitala övergången

Post - Gemensam förklaring om utbildning och arbetsmiljö i den digitala övergången

I samband med plenarmötet i den europeiska sociala dialogkommittén för postsektorn undertecknade de europeiska arbetsmarknadsparterna, nämligen arbetsgivarna inom PostEurop och fackföreningarna UNI Europa Post & Logistics och CESI, dengemensamma förklaringen om utbildning och arbetsmiljö i den digitala övergången

Den gemensamma förklaringen bygger på resultaten av det EU-finansierade projektet "Postal Skills and Work Environment in the Digital Era", som genomförts av SDC:s arbetsgrupp "Training, Health & Safety" under de senaste två åren. Huvudsyftet med projektet "Postal Skills and Work Environment in the Digital Era" var att undersöka de framväxande sambanden mellan digital omvandling, nya färdigheter och arbetsmiljöer, att ge en bättre förståelse för hur företag och anställda kan dra nytta av tekniken, att förstå digitaliseringens inverkan på utbildning och omskolning samt att se vilken potentiell inverkan den nya tekniken kan ha på arbetsmiljön. I projektet analyserades digitaliseringens inverkan på utbildning inom viktiga yrkesområden, t.ex. backoffice-verksamhet, leveransverksamhet och nätverk av postkontor. Man analyserade också digitaliseringens inverkan under pandemiperioden. Analysen inriktades på att identifiera möjliga utvecklingar av digitaliseringens inverkan på utbildning och arbetsmiljö inom en tidshorisont på 5-7 år.

I den gemensamma förklaringen är särskilt viktiga punkter de punkter där arbetsgivare och fackföreningar erkänner utbildningens och omskolningens alltmer centrala roll för att hantera de organisatoriska och ekonomiska utmaningar som sektorn står inför, den växande betydelsen av mjuka färdigheter när det gäller att förse kunderna med nya produkter och tjänster samt behovet av utbildnings- och omskolningsprogram som är mer skräddarsydda för arbetstagarnas behov.

Några av projektets viktigaste resultat som lyfts fram i den gemensamma förklaringen är också att utvecklingen av jobben innebär att de anställda kommer att ha mer kontakt med kunderna och arbeta mer i samarbete med kollegor, vilket kräver av dem bättre interrelation och ledaregenskaper samt större självständighet. Med tanke på denna utveckling måste utbildning, omskolning och kompetenshöjning fortsätta att betraktas som ett gemensamt ansvar i ett livslångt perspektiv för postanställda för att säkerställa en rättvis digital övergång och en lämplig matchning av kompetens och arbetstillfällen.

Digitaliseringen av postsektorn i fråga om kompetens innebär att framtidens mest avgörande kompetens är mjuka färdigheter, t.ex. kritiskt tänkande, problemlösning, aktivt lyssnande, relationella färdigheter som aktivt lyssnande och förståelse för behov. De färdigheter som krävs för att bemästra en enskild teknisk förändring är mycket ofta mikrofärdigheter, eller mindre förändringar i förfaranden som kan läras in utan alltför stora ansträngningar. Den verkliga obehagliga faktorn, enligt vår forskning, är de kontinuerliga uppdateringarna och tekniska förbättringarna, deras takt och frekvens, som kan vara destabiliserande. Mjuka färdigheter är avgörande för att man ska kunna bli motståndskraftig och anpassa sig till den ständiga omvandlingen av sektorn.

I rapporten konstateras också att Covid-19-pandemin har påskyndat många av de digitala omvandlingar som redan skett inom postsektorn, både när det gäller diversifiering av produkter och ökad användning av digitala processer och apparater, t.ex. kontaktlös bekräftelse. I den gemensamma förklaringen betonas också att den sociala dialogen spelar en viktig roll för att stödja dessa omvandlingar i samband med sektorns digitaliserings- och diversifieringsprocesser och de därmed sammanhängande förändringarna av arbetsuppgifter, roller och kompetenser.

De slutliga slutsatserna från projektmaterialet "Postal Skills and Work Environment in the Digital Era" finns här.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)