"Principen för att motivera kollektivavtal är maktobalans"

"Principen för att motivera kollektivavtal är maktobalans"

William Maunier betonade det gemensamma arbetet på UNI Europa inom EAEA för att undanröja rättsliga hinder på EU-nivå för kollektivförhandlingar för ensamstående egenföretagare och talade vid EFS kongress den 24 maj 2023. Han är vice ordförande för UNI Europa och generalsekreterare för SNRT-CGT.

"Principen för att motivera kollektivavtal är maktobalans"

William Maunier talade vid EFS kongress den 24 maj 2023 och lyfte fram det gemensamma arbetet från UNI Europa, FIA - International Federation of Actors och International Federation of Musicians för att undanröja rättsliga hinder på EU-nivå för kollektivavtalsförhandlingar för soloföretagare. Han är vice ordförande för UNI Europa och generalsekreterare för SNRT CGT Audiovisuel. Här är en automatiskt översatt engelsk transkribering av hans anförande: God morgon kära delegater, kära kamrater. Det är tillsammans, alla tillsammans, med alla arbetstagare som vi kommer att förändra arbetet för framtiden och till det bättre. Jag skulle vilja tala kort med er om de åtgärder som vi har vidtagit, som vi vidtar på UNI Europa och EAEA, som är den europeiska alliansen för media, underhållning och konst, gentemot egenföretagare, med stöd av EFS, och i synnerhet om de riktlinjer som antogs av Europeiska kommissionen i september 2022. Det finns cirka 24 miljoner egenföretagare i Europeiska unionen. Fram till nu har tvivelaktiga och omtvistade tolkningar av europeisk konkurrenslagstiftning effektivt uteslutit många av dem från kollektivförhandlingar. Riktlinjerna om kollektivavtal för ensamstående egenföretagare, som antogs av Europeiska kommissionen i slutet av september, undanröjer några av de största hindren för att dessa arbetstagare ska kunna förhandla kollektivt om sina arbetsvillkor. De erkänner, och jag citerar, att "vissa av dessa arbetstagare har stora svårigheter att påverka sina arbetsvillkor, och att detta särskilt gäller dem som arbetar ensamma och måste försörja sig på sin verksamhet ensamma. Kollektiva förhandlingar är därför ett bra och viktigt sätt att förbättra deras arbetsvillkor." För oss skyddar riktlinjerna därför den grundläggande rätten till kollektivförhandlingar för äkta egenföretagare. På EAEA och UNI Europa är vi väl medvetna om att vissa arbetsgivare vill ha en garanti när de går med på att inleda förhandlingar. Mer än en gång har nationella konkurrensmyndigheter tidigare ingripit för att ogiltigförklara kollektivavtal inom underhållnings- och mediesektorn, till exempel för skådespelare, författare, musiker och artister. Jag tänker särskilt på ett avtal om skådespelare som ogiltigförklarades på grund av kartellbildning. Det är därför dessa riktlinjer, som vi har arbetat så hårt med, är så viktiga för oss och på sätt och vis kan förändra spelplanen. I sina riktlinjer åtar sig Europeiska kommissionen att inte längre tillämpa konkurrensregler på specifik nationell lagstiftning som föreskriver kollektivförhandlingar inom specifika sektorer, till exempel mediesektorn i Tyskland. Mycket viktiga bestämmelser i upphovsrättsdirektivet skulle därför kunna användas för att främja kollektiva förhandlingar bland upphovsmän och utövande konstnärer, utöver frågan om rättvis ersättning. Europeiska kommissionen säger uttryckligen att den inte kommer att ingripa mot kollektivavtal som rör arbetsvillkoren för ensamstående egenföretagare, som omfattas av nationell lagstiftning med sociala mål. EU:s medlemsstater kan därför anta nya lagar för att öka skyddet för egenföretagare, vilket öppnar en väg för framtida åtgärder. I riktlinjerna anges dessutom att Europeiska kommissionen inte kommer att ingripa om ensamstående egenföretagare har förhandlat fram kollektivavtal med en eller flera företrädare för alla industrisektorer. Det är därför viktigt att gå vidare med tanke på att den grundläggande principen för att motivera kollektivavtal är obalansen i maktförhållandena. Jag skulle vilja tacka UNI Europa och EFS för all hjälp de har gett oss med att inkludera dessa arbetstagare i kollektivavtalsförhandlingar. Tack så mycket.

Inlagd av UNI Europa onsdagen den 31 maj 2023

 

Här följer en automatiskt översatt engelsk transkribering av hans inlägg:

God morgon, kära delegater, kära kamrater.

Det är tillsammans, alla tillsammans, med alla arbetstagare som vi kommer att förändra arbetet för framtiden och till det bättre. Jag skulle vilja tala kort med er om de åtgärder som vi har vidtagit, som vi vidtar på UNI Europa och EAEA, som är den europeiska alliansen för media, underhållning och konst, gentemot egenföretagare, med stöd av EFS, och särskilt om de riktlinjer som antogs av Europeiska kommissionen i september 2022.

Det finns omkring 24 miljoner egenföretagare i Europeiska unionen. Hittills har tvivelaktiga och omtvistade tolkningar av den europeiska konkurrenslagstiftningen effektivt uteslutit många av dem från kollektiva förhandlingar. Riktlinjerna om kollektivavtal för ensamstående egenföretagare, som antogs av Europeiska kommissionen i slutet av september, undanröjer några av de största hindren för att dessa arbetstagare ska kunna förhandla kollektivt om sina arbetsvillkor.

De erkänner, och jag citerar, att "vissa av dessa arbetstagare har stora svårigheter att påverka sina arbetsvillkor, och att detta är särskilt fallet för dem som arbetar ensamma och måste försörja sig på sin verksamhet ensamma. Kollektiva förhandlingar är därför ett bra och viktigt sätt att förbättra deras arbetsvillkor." För oss skyddar riktlinjerna därför den grundläggande rätten till kollektivförhandlingar för verkliga egenföretagare.

På EAEA och UNI Europa är vi väl medvetna om att vissa arbetsgivare vill ha en garanti när de går med på att inleda förhandlingar. Mer än en gång har nationella konkurrensmyndigheter tidigare ingripit för att ogiltigförklara kollektivavtal inom underhållnings- och mediesektorn, till exempel för skådespelare, författare, musiker och artister. Jag tänker särskilt på ett avtal om skådespelare som ogiltigförklarades på grund av kartellbildning.

Det är därför dessa riktlinjer, som vi har arbetat så hårt med, är så viktiga för oss och på sätt och vis kan förändra spelplanen. I sina riktlinjer åtar sig Europeiska kommissionen att inte längre tillämpa konkurrensregler på specifik nationell lagstiftning som föreskriver kollektivförhandlingar inom specifika sektorer, såsom mediesektorn i Tyskland.

Mycket viktiga bestämmelser i direktivet om upphovsrätt skulle därför kunna användas för att främja kollektivförhandlingar bland upphovsmän och utövande konstnärer, utöver frågan om skälig ersättning. Europeiska kommissionen säger uttryckligen att den inte kommer att ingripa mot kollektivavtal som rör arbetsvillkoren för soloföretagare, som omfattas av nationell lagstiftning med sociala mål.

EU:s medlemsstater kan därför anta nya lagar för att öka skyddet för egenföretagare, vilket öppnar en väg för framtida åtgärder. Dessutom anges i riktlinjerna att Europeiska kommissionen inte kommer att ingripa om enskilda egenföretagare har förhandlat fram kollektivavtal med en eller flera företrädare för alla industrisektorer.

Det är därför viktigt att gå vidare med tanke på att den grundläggande principen för att motivera kollektivavtal är obalansen i maktförhållandena.

Jag vill tacka UNI Europa och EFS för all hjälp de har gett oss med att inkludera dessa arbetstagare i kollektivavtalsförhandlingarna. Tack så mycket.

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte