Öppet brev: över 160 ledamöter uppmanar EU-kommissionen att ändra direktivet om offentlig upphandling

Öppet brev: över 160 ledamöter uppmanar EU-kommissionen att ändra direktivet om offentlig upphandling

Här hittar du EU-kommissionens svar från den 5 april 2023 på det öppna brev från den 5 december 2022 som denna artikel behandlar.

Det finns ett starkt engagemang för att förhindra att offentliga medel används för att driva på den rasande utvecklingen mot botten när det gäller arbetarnas villkor. Över 160 ledamöter av Europaparlamentet, från fem olika politiska grupperingar, kräver att offentliga upphandlingskontrakt endast ska få gå till arbetsgivare med anständiga arbetsvillkor. UNI Europa har skickat ett öppet brev till Europeiska kommissionen för att föra vidare denna uppmaning och kräva en ändring av direktivet om offentlig upphandling, som sviker arbetare i hela Europa.

Varje år spenderar offentliga institutioner över 2 biljoner euro på varor och tjänster som tillhandahålls av privata företag. Detta motsvarar 14 % av Europeiska unionens BNP. Hälften av alla dessa kontrakt tilldelas enbart på grundval av priset. Detta ger bränsle till en kapplöpning mot botten, vilket gör det möjligt för företagen att underskrida varandra när det gäller arbetstagarnas löner och villkor och ger dem incitament att undertrycka demokratin på arbetsplatsen.

Arbetstagarföreningar i hela Europa har varnat för den förödande effekt som EU-lagstiftningen har på kollektivavtalen. Många företag som har en väletablerad förhandlingskultur och anständiga villkor får inte längre tillgång till offentliga kontrakt. De kan inte konkurrera med företag vars affärsmodell bygger på fattiglöner, långa arbetsdagar och fackliga undanflykter.

En bred koalition av parlamentsledamöter stöder arbetstagarna och deras fackföreningar i deras strävan efter en enkel men effektiv lösning. I stället för att sätta priset över allt annat måste alla offentliga kontrakt gå till företag som har kollektivavtal med sina anställda. För detta måste EU:s direktiv om offentlig upphandling ändras.

Det är inte bara arbetstagarföreningar och valda parlamentariker som kräver en ändring av direktivet, utan även experter. Vid en expertutfrågning om offentlig upphandling i Europaparlamentet nyligen var budskapet tydligt: den nuvarande lagstiftningen är bristfällig och bör ändras.

Vill du stödja kampanjen för att offentliga medel endast ska användas för #ProcuringDecentWork? Anmäl dig till kampanjen och håll dig uppdaterad här!

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén