Arbetsmarknadens parter skyddar frisörernas hälsa

En framgångsrik standardiseringsprocess för skyddshandskar kommer att innebära ett mer tillförlitligt och effektivt skydd för frisörer i hela Europa.

Arbetsmarknadens parter skyddar frisörernas hälsa

För frisörer innebär aktiviteter som att tvätta eller klippa hår betydande risker för dermatit och andra hudåkommor. Yrkesverksamma inom detta område brottas också med andra hälsoproblem som ryggsmärtor, artrit och astma. Under det senaste årtiondet har arbetsmarknadens parter inom den europeiska frisörsektorn gått samman i en koalition för att främja hälsa och säkerhet för de en miljon frisörerna i hela Europa.

Under 2018 identifierade arbetsmarknadens parter, inklusive UNI Europa, ETUC och Coiffure.EU, en brist på handskar på marknaden som kunde erbjuda maximalt skydd för frisörer. Medvetna om behovet av accepterade standarder för att säkerställa effektiviteten hos skyddshandskar och annan personlig skyddsutrustning inledde arbetstagarnas och arbetsgivarnas företrädare en standardiseringsprocess, som EFS spelade en avgörande roll i att samordna.

Efter att ha genomgått rigorösa laboratorieförsök visade sig de föreslagna testmetoderna för standarden vara tillförlitliga. Som ett resultat av detta förväntas en internationell ISO-standard publiceras under första halvåret 2024. Därefter kommer den att överlämnas till Europeiska kommissionen. Om kommissionen anser att den överensstämmer med förordningen om personlig skyddsutrustning kommer alla frisörhandskar i Europa att behöva överensstämma med denna nya standard. Detta skulle vara ett viktigt steg framåt för att säkerställa ett tillförlitligt och effektivt skydd för alla arbetstagare inom sektorn.

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst