Ny rapport: Fackföreningar runt om i världen svarar på algoritmiska ledningsproblem

Ny rapport: Fackföreningar runt om i världen svarar på algoritmiska ledningsproblem

Användningen av algoritmiska ledningssystem har ökat dramatiskt i olika branscher under de senaste åren och erbjuder arbetsgivarna nya sätt att prioritera produktivitet på bekostnad av arbetstagarnas välbefinnande, integritet och löner.

Med anledning av det akuta behovet av att ta itu med dessa problem har UNI Global Union släppt en ny rapport, Algorithmic Management: Opportunities for Collective Action, som ger värdefull vägledning om hur fackföreningar kan utmana dessa system med hjälp av etablerade rättsliga ramar och befintliga förhandlingsmekanismer. Rapporten innehåller också konkreta rekommendationer för framtida kollektivförhandlingar.

Algoritmiska ledningssystem bygger på omfattande kontroll och övervakning och ger feedback i realtid till arbetstagare och chefer. Dessa system leder dock ofta till orealistiska produktivitetsmål, vilket sätter en enorm press på de anställda och äventyrar deras fysiska och psykiska hälsa.

Som svar på detta tar fackföreningar världen över ställning mot dessa övergrepp, kräver säkrare arbetsförhållanden och förespråkar en rättvis fördelning av de produktivitetsfördelar som härrör från dessa tekniker.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, betonade vikten av fackföreningarnas insatser i detta kritiska ögonblick:

"Även om algoritmisk ledning innebär nya allvarliga utmaningar, är de traditionella verktygen för arbetstagarrepresentation fortfarande centrala för att ta itu med dessa nya risker. Fackföreningar har en lång historia av att förhandla om användningen av teknik, och de principer som fungerade för flera år sedan är fortfarande viktiga idag. Förutom förhandlingsrättigheter vänder sig fackföreningarna till väletablerade skydd för raster och säkerhet tillsammans med nya lagar som täcker dataskydd och integritet. Den här guiden är avsedd att samla några goda exempel på dessa insatser så att vi kan lära av varandra och uppnå värdighet på jobbet för alla."

Genom en global granskning har UNI identifierat fyra viktiga verktyg för att hantera överdrifterna med algoritmisk förvaltning:

  1. Dataskyddslagar för att begränsa arbetsgivares orättvisa och/eller påträngande metoder;
  2. Rättvisa arbetsnormer, som föreskriver raster eller viloperioder;
  3. Hälso- och säkerhetsbestämmelser;
  4. Regler om skyldighet att förhandla eller samråda om användningen av ny teknik.  

Rapporten innehåller också en vägledning för förhandlingar om effekterna av algoritmisk hantering på arbetstagare. Några av dessa rekommendationer omfattar rätten att bli underrättad innan tekniken införs, en period för att bedöma riskerna och andra effekter av tekniken, inklusive eventuell diskriminering, rätten till öppenhet och information, inrättande av oberoende arbetarkommittéer för att hantera hälso- och säkerhetsfrågor samt ett krav på mänsklig tillsyn i beslutsprocesser.

UNI fortsätter sin forskning om fackföreningarnas reaktioner på denna teknik, och vi uppmuntrar medlemsförbunden att bidra till detta pågående projekt genom att dela med sig av nya kollektivavtal, förslag och all information om algoritmiska ledningsinitiativ på https://uniglobalunion.org/contact.

Möten och evenemang

2023

12

okt

-

12

okt

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.

12

okt

-

12

okt

Nätverksmöte för resebyråer och researrangörer (TATO) - ONILNE-möte

Handel

Detta möte kommer att hållas ONLINE (endast på engelska) den 12 oktober 2023 från 9.30 till 11.30 (CET)
Du hittar registreringslänken nedan

16

okt

-

16

okt

Kommittén för den branschvisa sociala dialogen Bemanningsföretag Plenarsammanträde

Bemanningsanställda