Forskning visar: högre löner genom kollektiva och sektoriella förhandlingar

Europeiska kommissionen och expertforskare är överens med fackföreningarna: kollektivförhandlingar - särskilt på branschnivå - är ett av de mest effektiva sätten att höja lönerna.

Forskning visar: högre löner genom kollektiva och sektoriella förhandlingar

I mitten av november offentliggjorde Europeiska kommissionen sin årliga översyn om arbetsmarknaden och löneutvecklingen. Som många har känt av i matbutikerna har lönerna inte ökat i samma takt som priserna. Medan många europeiska arbetstagare har sett vissa nominella löneökningar har deras reallöner sjunkit. Enligt kommissionen finns det "utrymme för ytterligare löneökningar", särskilt inom tjänstesektorn. Dessutom är EU:s ambition att öka lönekonvergensen mellan medlemsländerna i fara. Faktum är att lönekonvergensen sedan 2019 helt har avstannat.

En lösning, som föreslagits av Europeiska kommissionen, är att att stärka kollektivförhandlingarnasärskilt på sektorsnivå.

Det är inte bara Europeiska kommissionen som säger det. Ett par veckor efter offentliggörandet av kommissionens studie som publicerades i British Journal of Industrial Relations om kollektivavtalens inverkan på lönerna. Studiens medförfattare, ETUI-forskarna Wouter Zwysen och Jan Drahokoupil, fann att arbetstagare med kollektivavtal i allmänhet har högre löner.

Detta gäller särskilt för branschavtal, eftersom de minskar lönekonkurrensen mellan företagen, vilket gör det möjligt för dem att betala högre löner och erbjuda bättre arbetsvillkor.

Även fackföreningarna är positiva till branschvisa förhandlingar, en UNI Europa studie som publicerades i år visade att överväldigande 94% av de tillfrågade fackföreningarna var för starkare sektorsförhandlingar inom sin sektor.

Det är nu upp till politikerna på nationell nivå att agera utifrån detta breda samförstånd. I enlighet med EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner kommer de flesta EU-länder att vara skyldiga att utarbeta nationella handlingsplaner för att stärka kollektivförhandlingarna i sina länder under de kommande åren och nå målet på 80 procents kollektivavtalstäckning. Dessa planer bör innehålla effektiva steg mot branschvisa förhandlingar. Utan dem kommer den europeiska ekonomin att fortsätta att ha "utrymme för ytterligare löneökningar" och europeiska arbetstagare kommer att fortsätta att känna detta när de betalar för sina matvaror.

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst