Omstruktureringsplan och nedskärningar vid Condat-fabriken i Frankrike

Omstruktureringsplan och nedskärningar vid Condat-fabriken i Frankrike

Det spanska pappersföretaget Lecta har tillkännagivit en omstruktureringsplan som innebär nedskärningar i Frankrike. IndustriAll Europe, UNI Europa och EFBWW skickade gemensamt ett solidaritetsmeddelande till de franska fackföreningarna.

Kamrater,

I juni förra året meddelade Lecta Group plötsligt sin avsikt att upphöra med tillverkningen av dubbelsidigt bestruket papper och att 226 arbetstillfällen skulle försvinna från fabriken i Condat i Dordogne. Beskedet sände chockvågor genom branschen vid en tidpunkt då Condat-anställda - som fortfarande är fast beslutna att bevara framtiden för sin anläggning - hade arbetat hårt i månader och koncernen hade fått miljontals euro i offentligt stöd för att hålla anläggningen konkurrenskraftig.

En månad efter tillkännagivandet har de ekonomiska skälen bakom detta beslut fortfarande inte klargjorts, och det finns fortfarande många gråzoner när det gäller koncernens strategi för industriell utveckling i Europa. Dessutom har Lectas europeiska företagsråd fortfarande inte sammankallats för att föra en social dialog värd namnet om framtiden för var och en av gruppens anläggningar i Europa.

Detta är oacceptabelt! De europeiska fackliga federationerna som försvarar arbetstagare inom trä- och byggindustrin (EFBWW), inom industrin (industriAll Europe) och inom den grafiska sektorn/förpackningsindustrin (UNI Europa) skickar detta brev till dig för att uttrycka vår solidaritet och för att försäkra de hundratals familjerna till Condat-arbetarna om vårt stöd.

Vi uppmanar Lecta-gruppens centrala ledning att stoppa alla omstruktureringsåtgärder tills en konstruktiv social dialog har ägt rum i Frankrike och på europeisk nivå om gruppens strategi i Europa och i Frankrike. Garantier måste ges så snart som möjligt när det gäller framtiden för Lecta-anläggningarna och arbetstillfällena i Condat.

Våra europeiska fackliga federationer kommer att kämpa sida vid sida med er för att se till att ingen Condat-anställd lämnas vid vägkanten. Ni kan vara säkra på att vi kommer att fortsätta att följa situationen mycket noga och vara beredda att stödja era åtgärder.

Undertecknad: Tom Deleu (generalsekreterare EFBWW), Isabelle Barthès & Judith Kirton-Darling (biträdande generalsekreterare industriAll Europe), Daniel Fernández (chef för UNI Grafisk & Förpackning)


Du kan läsa brevet på franska nedan:

 
Laddare Laddar...
EAD:s logotyp Tar det för lång tid?

Ladda om Ladda om dokumentet
| Öppna Öppna i ny flik

Möten och evenemang

2023

01

Dec

-

01

Dec

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver