RETAIN-projektet: nyckeldokument

15.06.22

RETAIN-projektet: nyckeldokument

Beskrivning av projektet

Brist på arbetskraft, hög personalomsättning och höga personalavgångar har blivit vanligt förekommande inom alla sektorer i de europeiska ekonomierna, vilket har lett till en ansträngd arbetsmarknad. Under sin tvååriga period fokuserade UNI Europa's RETAIN-projekt (VS/2019/0292) på fackliga strategier för att hantera dessa problem inom sektorerna för industrirengöring, privat säkerhet och långtidsvård.

Projektet bidrar på ett unikt sätt till att utveckla strategier och förbättra fackföreningarnas strategiska kapacitet på företagsnivå, i förhållande till kunderna, på sektorsnivå, landsnivå och EU-nivå. Utöver detta har projektet också banat väg för nya fackliga metoder för att påverka institutionella investerare.

I projektet konstateras att brist på arbetskraft och hög personalomsättning är förknippade med underbemanning, högre nivåer av arbetsstress och i slutändan sämre kvalitet i tillhandahållandet av tjänster, vilket undergräver sektorns attraktionskraft. Denna onda cirkel påverkar särskilt fackföreningarna som inte längre kan företräda arbetare och anställda på ett adekvat sätt. Inom alla dessa sektorer kan vi konstatera att problemet har en könsrelaterad dimension.

På grund av Covid-19 var projektet tvunget att hålla alla planerade möten och workshops online. Detta gjorde det dock möjligt för fler personer att delta i projektverksamheten som annars inte skulle ha kunnat delta. Vid dessa möten identifierades ytterligare frågor som uppstår på grund av hög personalomsättning, banbrytande metoder och politiska förslag. Dessa kompletterades med djupintervjuer och en granskning av akademisk litteratur. De offentliggjorda rapporterna och litteraturöversikten ger således fackföreningar, beslutsfattare och arbetsgivare nya perspektiv på ämnet.

Med hjälp av publikationer, ett paket för sociala medier och animerade videor kan UNI Europa fortsätta att sprida projektresultaten till en bredare publik.

Viktiga resultat:

  • Offentliggörande av sektorsrapporter - Förbättrad sakkunskap och förståelse för den roll som fackföreningar kan spela för att hantera brist på arbetskraft, personalomsättning och bibehållande av arbetskraft.
  • Paket för sociala medier och animerade videor - Möjlighet att fortsätta att sprida projektresultaten till en bredare allmänhet.
  • Investor Briefing - Förbättra fackföreningarnas strategiska kapacitet och förmåga att uppmärksamma institutionella investerare och kapitalförvaltare på frågor som rör personalomsättning, arbetskraftsbrist och bibehållande av arbetskraft.
  • Politiska råd till europeiska företagsråd - Brist på arbetskraft, bibehållande av arbetskraft och omsättning ska vara stående punkter på de europeiska företagsrådens årsmöten.
  • Nya fackföreningsanslutningar inom sektorn för långtidsvård - Högre grad av representativitet inom sektorn för sociala tjänster på EU-nivå
  • Möten i rådgivande nämnden - Utvidgning av relationer och fördjupat samarbete med olika intressenter inom industrirengöring och långtidsvård.
  • Tematiskt bidrag till EU:s sektorsvisa sociala dialog - Förbättrad evidensbaserad diskussion på nivån för EU:s sektorsvisa sociala dialog i de sociala dialogerna om industrirengöring och privat säkerhet, samt ömsesidigt erkännande med EFSI i dialogen om hushållstjänster.
  • Ökad kapacitet att föra talan i fråga om EU:s vårdstrategi - Arbetstagarperspektiv som berikar diskussionerna om EU:s politiska beslutsfattande i EG:s särskilda utfrågning, Europaparlamentets INI-rapport och EG:s vårdstrategi.
  • Korsbefruktning med pågående EU-finansierade projekt - Preliminära resultat har använts för tillämpningen av PROCURFAIR-projektet; resultaten har använts för det pågående INTEL-projektet om social dialog med CoESS.
  • Orpea Global Agreement - Förbättrad facklig tillgång till Orpeas vårdhem + gemensam arbetsgrupp om personalomsättning och personalbindning

För mer information, vänligen kontakta Mark Bergfeld mark.bergfeld@uniglobalunion.org

Följande dokument har tagits fram inom ramen för projekten:

Rapporter:

Rapport om bästa praxis (DE, ES, FR)

Att hantera arbetskraftsbrist och personalomsättning inom långtidsvården (ES, DE, FR)

Att ta itu med brist på arbetskraft och omsättning inom fastighetstjänstesektorn (DE, ES, FR)

Litteraturgenomgång: Brist på arbetskraft och omsättning inom industrirengöring, långtidsvård och privat säkerhet

Investerarinformation och bilaga

Artikel:

Sommarens flygplatskaos visar att säkerhetsvakter och städare fortfarande är nödvändiga

Presentationer:

Att ta itu med personalomsättningen inom vårdsektorn

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén