Andra workshopen om utveckling av förhandlingar mellan flera arbetsgivare: fokus på den ungerska handelssektorn

Andra workshopen om utveckling av förhandlingar mellan flera arbetsgivare: fokus på den ungerska handelssektorn

I Ungern sker de flesta förhandlingar inom handelssektorn på företagsnivå. I många företag finns det inte ens ett kollektivavtal på företagsnivå. Detta innebär att många handelsanställda endast har lagen att förlita sig på/det absoluta lagliga minimumet. Förhandlingar på flera arbetsgivare garanterar däremot likabehandling och samma grundläggande rättigheter inom sektorn, oberoende av vilket företag du arbetar för.

Det ungerska handelsfacket KASZ har med stöd av UNI Europa mobiliserat och investerat i strategier för att stärka och utveckla förhandlingar mellan flera arbetsgivare inom sektorn. Över 25 avdelningsordförande, förtroendevalda och fackliga tjänstemän samlades den 22 och 23 maj i en workshop ledd av UNI Europa för att diskutera och utveckla strategier för förhandlingar mellan flera arbetsgivare. Under det två dagar långa evenemanget utforskade deltagarna maktdynamiken inom sektorn, de maktresurser som finns tillgängliga för fackföreningarna och möjliga strategier för att utveckla kollektivförhandlingarna på sektornivå.

Workshopen ägde rum inom ramen för det EU-finansierade projektet "Level-up" som fokuserar på förhandlingar mellan flera arbetsgivare och främjar dialog och samarbete för att stärka kollektivförhandlingarna inom sektorn.

Du kan också läsa mer om den första och tredje workshopen.

Möten och evenemang

2024

27

Februari

-

27

Februari

EWC-nätverksmöte för handel

Handel

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

-

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel