Branschavtal för bankanställda i Rumänien visar vägen framåt genom kollektiva förhandlingar

Branschavtal för bankanställda i Rumänien visar vägen framåt genom kollektiva förhandlingar

Bankanställda i Rumänien och deras fackförbund FSAB har uppnått stora förbättringar när det gäller löner, inkomsttrygghet och distansarbete. Två nya avtal höjer minimistandarderna för över 25 000 personer som arbetar inom banksektorn.

Minimilönen har höjts med 24 procent. Erfarenhet och lojalitet har erkänts i högre grad, med löneförhöjningar för varje femårig sammanhängande anställning i ett visst företag. Bland de övriga höjdpunkterna kan nämnas att anmälningstiden och ersättningen vid uppsägningar också har höjts.

Detta är några av de viktigaste förbättringarna som beseglades fredagen den 8 april 2022, när FSAB undertecknade två avtal med arbetsgivarorganisationer: ett om löner och villkor och ett annat om distansarbete. Avtalen bygger på det första flerarbetsgivaravtalet i sitt slag i landet, sedan lagstiftningen om kollektivavtal inom sektorn avvecklades.

"Genom att arbeta med flera arbetsgivare tillsammans bygger vi starka relationer och höjer standarden för människor i hela sektorn. Med erfarenheterna från vårt första avtal 2018 lade vi grunden för förtroende. Vi visade vad som är möjligt och levererade en win-win för arbetstagare och arbetsgivare. Nu cementerar vi mycket positiva arbetsrelationer som ger rättvisa samtidigt som vi hjälper till att förutse och lösa problem på ett effektivt sätt", säger Constantin Paraschiv, ordförande för FSAB.

Distansarbete

Avtalet om distansarbete innebär också stora förbättringar för arbetstagarna. Det innehåller möjligheten att täcka kostnader för utrustning och betala för allmännyttiga tjänster, beroende på vissa situationer för arbete hemifrån. Det sätter också gränser för övervakning av arbetstagare som arbetar på distans och fastställer en rätt för arbetstagarna att koppla bort sin telefon.

Avtalet i Rumänien baserades på den gemensamma deklaration om distansarbete och ny teknik som UNI Europa's finanssektor förhandlade fram tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom den europeiska banksektorn.

"Detta är ett fantastiskt exempel på hur fackföreningar kan bygga vidare på arbetet på EU-nivå och använda det för att stärka den sociala dialogen och förbättra villkoren för arbetstagare på nationell nivå. De avtal som uppnåtts av UNI Europa är en resurs. När de väl är avslutade kan vi ta upp stafettpinnen och börja arbetet med att förverkliga dem genom kollektiva förhandlingar på nationell nivå", säger Maureen Hick, finansdirektör på UNI Europa .

 

 

Du kanske också är intresserad av


Mörka butiker: Tillbaka till den mörka medeltiden?

Mörka butiker: Tillbaka till den mörka medeltiden?

28.03.23

Nyheter

Rapporter

Forskningspublikationer

Möten och evenemang

2023

01

Jun

UNI Europa Möte i styrgruppen för ekonomi

Ekonomi

01

Jun

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

02

Jun

Europeisk rundabordskonferens om mångfald och inkludering i den audiovisuella sektorn