Nödinstrumentet för den inre marknaden måste garantera strejkrätten

Nödinstrumentet för den inre marknaden måste garantera strejkrätten

UNI Europa har reagerat på Europeiska kommissionens beslut att upphäva en förordning som skyddar strejkrätten i instrumentet för krissituationer på den inre marknaden (SMEI).

Oliver Roethig, UNI Europa Regional Secretary, sade:

"Pandemin visade att när arbetstagarna har en stark facklig röst, använder de den för att snabbt få in säkerhetsåtgärder för dem själva och deras samhällen. Fackföreningar handlar först och främst om att nå kollektivavtal som fungerar för alla. Att strejka är alltid en sista utväg, men i vissa fall är det det enda sättet att nå ett avtal.

Vi måste dra lärdom av de senaste tre årens erfarenheter. Det var genom att strejka eller hota med strejk som många viktiga arbetstagare säkrade skyddsutrustning och säkerhetsprotokoll under pandemin. Det var först när de hotade med strejk som anställda i stormarknader i Nederländerna garanterades maximala kvoter för hur många kunder som kan finnas i butiken vid ett och samma tillfälle. I Polen förlitade sig vårdanställda på sin strejkrätt för att få arbetsgivaren att införa säkra personalnivåer. Det finns otaliga fler exempel på hur strejkrätten har utnyttjats för att styra nödfinansieringen till säkerhetsåtgärder i pandemins frontlinje.

Som fackförening för många viktiga arbetstagare är vi oroade över Europeiska kommissionens försök att äventyra strejkrätten i instrumentet för nödsituationer på den inre marknaden. Det är viktigt att de verktyg som arbetstagarna har för att hålla arbetsgivarna ansvariga garanteras i nödsituationer. Europeiska kommissionen har inget att göra med att undergräva människors rätt att strejka. Det är genom att ge människor inflytande genom kollektiva förhandlingar som vi säkerställer en säker miljö för arbetstagarna och de samhällen de tjänar. Vi upprepar EFS:s uppmaning om bindande språk för att skydda strejkrätten i detta lagförslag."

Mer information:

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén