Solidaritet med France Télévisions anställda som strejkar för att försvara de offentliga sändningarna

Solidaritet med France Télévisions anställda som strejkar för att försvara de offentliga sändningarna

 

Den franska regeringen har tillkännagivit planer på en översyn av finansieringen av landets offentliga radio- och tv-bolag. Förändringen skulle innebära att France Télévisions skulle ta bort den sedan länge säkra finansieringskällan och bli mer beroende av reklamintäkter. Förändringarna skulle i grunden förändra det offentliga radio- och tv-bolagets funktionssätt och undergräva dess internationellt erkända oberoende journalistik och produktion av kulturellt innehåll.

Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa , sade:

En stark och oberoende offentlig radio- och tv-verksamhet är avgörande för våra demokratiska samhällen och den kulturella mångfalden i Frankrike och Europa. Solidaritet med arbetstagarna på France Télévisions. Deras strejk är en kamp för en offentlig media av hög kvalitet.

France Télévisions är en institution som är känd över hela världen för sina kvalitetsprogram och sin oberoende information. Ändå sätter regeringen allt detta på spel.

Att ta bort den viktigaste finansieringskällan innebär att allt detta kommer att bli instabilt och tvivelaktigt. De som arbetar där dag och natt känner till verksamheten. Bevara kontinuiteten i medier som är oberoende av politisk manipulation med en garanti för långsiktig finansiering. Den här regeringen måste lyssna på dem som utför arbetet.

På uppdrag av UNI Europa och alla de fackföreningar för media, underhållning och artister i Europa som vi företräder: Vi stöder er kamp till 100 procent.

Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)