"Stoppa den offentligt finansierade kapplöpningen mot botten vid offentlig upphandling", säger parlamentsledamöterna till kommissionen.  

"Stoppa den offentligt finansierade kapplöpningen mot botten vid offentlig upphandling", säger parlamentsledamöterna till kommissionen.  

Parlamentsledamöter har lämnat in en officiell skriftlig fråga till Europeiska kommissionen om fastställande av offentlig upphandling. De ber om ett förtydligande av hur kommissionen vill "stoppa den offentligt finansierade kapplöpningen mot botten när det gäller arbetsvillkor".

Sextio ledamöter av Europaparlamentet från fem politiska grupper har undertecknat en skriftlig fråga om offentlig upphandling och anständigt arbete till Europeiska kommissionen. Den skriftliga frågan, som lades fram av ledamoten Agnes Jongerius, är en officiell institutionell process som EU-kommissionen måste besvara formellt.

Varje år spenderar regeringar och offentliga institutioner i EU 2 biljoner euro på varor och tjänster som levereras av privata företag. Dessa pengar kan spela en avgörande roll för att förbättra villkoren för arbetstagare. I stället driver dessa pengar ofta på kapplöpningen mot botten.

För närvarande är reglerna för offentlig upphandling snedvridna så att de gynnar priset framför alla andra överväganden. UNI Europa Forskning visade att hälften av alla anbud i EU tilldelas enbart på grundval av lägsta pris, i enlighet med EU:s direktiv om offentlig upphandling. Under dessa omständigheter uppmuntras företagen att underskrida varandra i fråga om arbetsvillkor genom att undertrycka arbetstagarnas grundläggande kollektiva förhandlingsrätt.

I sin begäran hänvisar parlamentsledamöterna till UNI Europaöppet brev till Europeiska kommissionen och EU:s ordförandeskap och uppmanar Europeiska kommissionen att svara. I det öppna brevet beskrivs hur mer än 160 parlamentsledamöter kräver förbättringar för arbetstagarna och efterlyser snabba lagstiftningsåtgärder för att se till att inga offentliga kontrakt kan tilldelas företag utan kollektivavtal.

"Om regeringarna endast väljer lägsta pris när de tilldelar offentliga kontrakt kommer företagen att försämra arbetstagarnas villkor och undergräva demokratin på arbetsplatsen för att vinna kontraktet. I hela EU sätter hälften av alla offentliga kontrakt priset över allt annat, vilket uppmuntrar denna kapplöpning mot botten. EU-kommissionen måste ta sitt ansvar och ändra direktivet om offentlig upphandling så att detta inte längre kan ske.Agnes Jongerius (S&D, Nederländerna), S&D-samordnare i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL).

Parlamentsledamöternas skriftliga begäran är en officiell institutionell process som EU-kommissionen måste besvara formellt. Ledamöterna har ett begränsat antal sådana skriftliga framställningar som de kan skicka.

"Vi har en kritisk massa av EU:s lagstiftare som aktivt driver på för att EU ska ta sitt ansvar gentemot de arbetande. Det faktum att de använder sin institutionella röst för att driva på för att åtgärda offentlig upphandling illustrerar deras engagemang för att lösa denna angelägna fråga. Varje dag som offentliga medel tillåts stimulera social dumpning är en dag då våra institutioner sviker de arbetande människorna. Det är dags att åtgärda direktivet om offentlig upphandling., sade Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa.

 

Mer information:

Den skriftliga frågan har lämnats in av Agnes Jongerius och undertecknats av följande ledamöter (i alfabetisk ordning efter efternamn):

 1. Eric Andrieu, Frankrike, S&D
 2. Marc Angel, Luxemburg, S&D
 3. Manon Aubry, Frankrike, Vänstern
 4. Margrete Auken, Danmark, Greens/EFA
 5. Brando Benifei, Italien, S&D
 6. Monika Beňová, Slovakien, S&D
 7. Gabriele Bischoff, Tyskland, S&D
 8. Vilija Blinkevičiūtė, Litauen, S&D
 9. Milan Brglez, Slovenien, S&D
 10. Damien Carême, Frankrike, Greens/EFA
 11. Mohammed Chahim, Nederländerna, S&D
 12. Leila Chaibi, Frankrike, Vänstern
 13. Ilan De Basso, Sverige, S&D
 14. Özlem Demirel, Tyskland, Vänstern
 15. Klára Dobrev, Ungern, S&D
 16. Estrella Durá Ferrandis, Spanien, S&D
 17. Matthias Ecke, Tyskland, S&D
 18. Cindy Franssen, Belgien, EPP
 19. Malte Gallée, Tyskland, Greens/EFA
 20. Lina Gálvez Muñoz, Spanien, S&D
 21. Jens Geier, Tyskland, S&D
 22. Maria Grapini, Rumänien, S&D
 23. Elisabetta Gualmini, Italien, S&D
 24. Francisco Guerreiro, Portugal, Gröna/EFA
 25. Sylvie Guillaume, Frankrike, S&D
 26. Heidi Hautala, Finland, Greens/EFA
 27. Hannes Heide, Österrike, S&D
 28. Alicia Homs Ginel, Spanien, S&D
 29. Yannick Jadot, Frankrike, Greens/EFA
 30. Agnes Jongerius, Nederländerna, S&D
 31. Dietmar Köster, Tyskland, S&D
 32. Miapetra Kumpula-Natri, Finland, S&D
 33. Aurore Lalucq, Frankrike, S&D
 34. Katrin Langensiepen, Tyskland, Greens/EFA
 35. Karsten Lucke, Tyskland, S&D
 36. Chris MacManus, Irland, Vänstern
 37. Nora Mebarek, Frankrike, S&D
 38. Matjaz Nemec, Slovenien, S&D
 39. Maria Noichl, Tyskland, S&D
 40. Carina Ohlsson, Sverige, S&D
 41. Dimitrios Papadimoulis, Grekland, Vänstern
 42. Anne-Sophie Pelletier, Frankrike, Vänstern
 43. Sirpa Pietikäinen, Finland, EPP
 44. Dennis Radtke, Tyskland, EPP
 45. Evelyn Regner, Österrike, S&D
 46. René Repasi, Tyskland, S&D
 47. Eugenia Rodríguez Palop, Spanien, Vänstern
 48. Dorien Rookmaker, Nederländerna, ECR
 49. Mounir Satouri, Frankrike, Greens/EFA
 50. Andreas Schieder, Österrike, S&D
 51. Günther Sidl, Österrike, S&D
 52. Paul Tang, Nederländerna, S&D
 53. Vera Tax, Nederländerna, S&D
 54. Ernest Urtasun, Spanien, Greens/EFA
 55. Kathleen Van Brempt, Belgien, S&D
 56. Monika Vana, Österrike, Gröna/EFA
 57. Idoia Villanueva Ruiz, Spanien, vänstern
 58. Nikolaj Villumsen, Danmark, The Left
 59. Marianne Vind, Danmark, S&D
 60. Lara Wolters, Nederländerna, S&D

 

 

 

 

 

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén