Strejk och solidaritet för en stark offentlig radio- och tv-verksamhet i Belgien

Strejk och solidaritet för en stark offentlig radio- och tv-verksamhet i Belgien

I en stark uppvisning av enighet anslöt sig hundratals fackföreningsmedlemmar och supportrar till de tre fackföreningarna ACOD, ACV-Transcom och VSOA som företräder anställda vid det flamländska public service-bolaget VRT i en endagsstrejk mot planerna på att finansiera bolaget och dess inverkan på programkvaliteten, jobben, arbetsvillkoren och den ekonomiska hållbarheten.

Den flamländska regeringen har meddelat att budgeten ska minskas från 275 miljoner euro till 258 miljoner euro år 2025. Dessutom kommer regeringen inte att indexera driftskostnaderna, vilket kommer att leda till ett strukturellt underskott som kommer att öka varje år. Nedskärningarna kommer vid en tidpunkt då VRT behöver investera i digitalisering och står inför ökade kostnader på grund av hög inflation.

VRT:s ledning har reagerat med en utförsäljning. I stället för att inleda en dialog med regeringen om en hållbar finansieringsplan för VRT och investera i sina anställda och i den digitala omvandlingen av programföretaget, har man beslutat att skära ned över 200 arbetstillfällen och privatisera centrala tjänster, däribland ett av VRT:s mest framgångsrika program, "thuis".

Vid VRT:s port, där de strejkande arbetstagarna och deras anhängare från andra sektorer, det civila samhället och politiska partier samlades, var budskapet högt och tydligt: starka radio och tv i allmänhetens tjänst innebär program av hög kvalitet och oberoende information, vilket demokratiska samhällen hämtar sin styrka från. Återinvestering i VRT, inte dess rivning, är vägen framåt.

Wies Descheemaeker, generalsekreterare för ACOD-VRT, sade: "Ett starkt VRT bygger på styrkan hos sin egen personal - och många av dem är närvarande vid denna strejk. Det gör inte ledningens så kallade omvandlingsplan. Ledningen underskattar vad vi, skaparna av offentliga sändningar, kan och vill åstadkomma. Om VRT har hållit igång och genom åren av åtstramning, genom pandemin, fortfarande anses vara ett av de mest effektiva och kreativa programföretagen i Europa är det tack vare alla som arbetar på arbetsplatsen - trots de felaktiga politiska valen."

Carlos Van Hoeymissen frånACV-Transcombetonade: "VRT behöver investeringar i stället för privatisering. Detta innebär att det behövs mer pengar för en framtidsinriktad digitalisering, mer pengar för produktionsmedel och mer pengar för VRT:s anställda. Som ett offentligt programföretag måste vi behålla talang och erfarenhet inom företaget."

Lut Gouwy från VSOA frågade: "När är det tillräckligt? För regeringen och den nuvarande ledningen aldrig. För VRT:s personal, för oss, är det dags att stoppa de onda cirklarna med omvandlingsplaner. För med varje ny plan är det arbetstagarna som får ta smällen. Mer än 600 arbetstillfällen har skurits ned genom de successiva planerna, samtidigt som alla avdelningar har blivit överhopade med arbete och den press som följer med det".

UNI:s medlemsorganisationer uttryckte sin solidaritet och sitt stöd för fackföreningens krav och utfärdade ett uttalande där de uppmanade den flamländska regeringen att återigen bekräfta värdet av public service-sändningar som en tjänst av och för medborgarna. VRT behöver en framtidssäkrad budget som tar hänsyn till indexering, behovet av att investera i den digitala omvandlingen, inklusive ordentlig och strukturell utbildning och möjligheter till livslångt lärande för arbetskraften.

Ladda ner hela uttalandet här.

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2023

30

Maj

UNI Europa Finansbankens förberedande möte

Ekonomi

31

Maj

Arbetsgruppsmöte för kommittén för social dialog inom banksektorn

Ekonomi

01

Jun

UNI Europa Möte i styrgruppen för ekonomi

Ekonomi