Undersökning: undanröja våld och trakasserier

Undersökning: undanröja våld och trakasserier

Tillsammans med sina anslutna fackföreningar har UNI Europa lanserat två onlineundersökningar inom ramen för projektet "Eliminating violence and harassment in the world of work" . Enkäten riktar sig till fackföreningar och arbetsgivare som antingen gemensamt eller enskilt arbetar med att förebygga könsrelaterat våld och trakasserier, våld i hemmet som påverkar arbetsplatsen och våld från tredje part som en del av bredare hälso- och säkerhetsåtgärder. Av de två undersökningarna riktar sig den ena till fackliga tjänstemän och medlemmar och den andra till arbetsgivarorganisationer.

Syftet med undersökningen är att:

  • Utvärdera pandemins inverkan på könsrelaterat våld i arbetslivet och på kvinnliga arbetstagare,
  • Utvärdera effekterna av de europeiska instrumenten för social dialog samt lagstiftning och föreskrifter om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (på europeisk och nationell nivå) på att skapa medvetenhet om och ta itu med våld och trakasserier som drabbar kvinnor i arbetslivet,
  • Utvärdera psykosociala riskfaktorer för våld från tredje part och distansarbete, särskilt effekterna av att "hemmet är den nya arbetsplatsen", inklusive konsekvenserna för den psykiska hälsan och välbefinnandet.

Undersökningen riktar sig till fackföreningar och arbetsgivare som antingen gemensamt eller enskilt arbetar med att förebygga könsrelaterat våld och trakasserier, våld i hemmet på arbetsplatsen och våld från tredje part som en del av bredare hälso- och säkerhetsåtgärder.

Se till att du deltar så att de som du representerar kan göra sin röst hörd.

Det tar ungefär 15 minuter att besvara enkäten. Du kan få tillgång till enkäten genom att klicka på följande länkar:

Vi ber er att uppmärksamma det så snart som möjligt och se till att ni svarar senast 10 april 2023.

Undersökningen sköts av ett team av externa forskare som kommer att vara värd för undersökningen online och samla in dina svar. All information som lämnas kommer att vara konfidentiell och ingen information kommer att delas med projektpartner eller andra externa organ.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)