Svenska handelsanställda vill ha en hållbar sektor

06.12.22

Handel

Svenska handelsanställda vill ha en hållbar sektor

En ny rapport från Handels Union of Sweden visar att handelsanställda är angelägna om att påverka arbetsgivarna att minska handelssektorns negativa miljöpåverkan och vill ha en rättvis övergång till hållbarhet som också skapar goda arbetsvillkor.

Rapporten med titeln "Miljö och klimat som facklig fråga" är en sammanställning av fyra olika studier och rapporter som Handels (Svenska Handelsanställdas förbund) publicerade mellan 2020 och 2022 efter kongressbeslutet som gav förbundet mandat att arbeta med miljö- och klimatfrågor.

Rapporten informerar om arbetstagarnas perspektiv på klimatfrågorna mot bakgrund av de undersökningar som gjorts bland Handels medlemmar:

  • Arbetstagarna är intresserade av miljö- och klimatfrågor. 88 procent av de tillfrågade svarade att de är helt eller delvis intresserade av miljö- och klimatfrågor.
  • Arbetstagarna är oroliga för handelns konsekvenser. 80 procent av de tillfrågade angav att de är oroliga för handelssektorns negativa miljö- och klimatpåverkan.
  • Amazon är ett stort problem. 72 procent av arbetstagarna rapporterade att Amazons inträde i Sverige 2020 kan försämra både arbetsmiljön och den miljömässiga hållbarheten.
  • Arbetstagarna kräver att sektorn minskar sin påverkan. 71 procent av de tillfrågade arbetstagarna instämde i påståendet att "handeln måste minska sin miljö- och klimatpåverkan" och ytterligare 20 procent instämde i viss mån i påståendet.
  • Rättvisa för klimatet, bättre villkor för arbetstagarna. Samtidigt som arbetstagarna kräver förändring, framhöll en stor majoritet på 64 procent att de miljöåtgärder som ska vidtas bör vara förenliga med goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö.
  • Ingen kompromiss mellan klimaträttvisa och arbetstagares rättigheter. Nästan 80 av arbetstagarna betonade att åtgärder som kan försämra arbetsvillkoren och arbetstagarnas rättigheter kan döljas med miljö- och klimatargument.  
  • Arbetstagarna har inte fått tillräcklig utbildning. Endast 24 procent av de svarande rapporterade att miljö- och klimatfrågor ingår i utbildning och kompetensutveckling på deras arbetsplatser.
  • Arbetstagarna vill påverka sina företag. Nio av tio arbetstagare visade intresse för att öka sitt inflytande över miljö- och klimatfrågor i de företag de arbetar på. "Förbättrad kompetensutveckling", "en kombination av miljöförbättringar och goda arbetsvillkor" och "miljövänliga arbetsplatser" toppade listan över de områden där arbetstagarna vill utöva mer inflytande.
  • En enkel övergång bör stå i centrum. Omkring 95 procent av arbetstagarna bad Handels att fokusera på just övergång. Arbetstagarna förväntar sig att deras fackförbund ska främja en klimatomställning som är förenlig med goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö och tillräcklig kompetensutveckling för arbetstagarna. "En rättvis övergång där alla kan och har råd att konsumera hållbart" är arbetstagarnas kärnkrav.

I rapporten betonas det faktum att om fackföreningarna inte engagerar sig i frågor som rör klimatomställningen, lämnar de över fältet till andra krafter - främst marknadskrafterna - och arbetstagarna skulle få betala ett högre pris. Rapporten innehåller en detaljerad analys av den skillnad som fackföreningar kan göra i miljöfrågor och lyfter också fram vikten av internationellt samarbete och globala ramavtal för att säkerställa en rättvis övergång. I rapporten presenteras över 40 åtgärder och insatser för att minimera handelns negativa inverkan på miljön, och fackföreningsrörelsen uppmanas att samarbeta för att ta sig an de utmaningar som klimatkrisen innebär.

Rapporten finns tillgänglig på engelska här.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)