AI:s dubbla natur inom finanssektorn

AI är redan en självklarhet inom banksektorn och kan bidra till att effektivisera de anställdas arbetsuppgifter och öka produktiviteten. Men AI:s inverkan har en dubbel natur och leder också till förlorade arbetstillfällen, omstruktureringar och ytterligare press på arbetsplatsen.

AI:s dubbla natur inom finanssektorn

Den snabba integrationen av artificiell intelligens (AI) i finanssektorn omformar branschen och dess anställningsvillkor. När AI blir allt vanligare kan det medföra både möjligheter och utmaningar för arbetstagare och deras fackföreningar. Den 13 oktober hölls den 3tredje workshopen i det gemensamma projektet mellan EU:s banker och arbetsmarknadens parter om AI:s inverkan på sysselsättningen i Zagreb. Deltagarna betonade behovet av en balanserad strategi för införandet och tillämpningen av AI på arbetsplatsen, som tar itu med etiska dilemman, säkerställer ansvarsfull användning och prioriterar arbetskraftens välbefinnande.

AI är redan en självklarhet inom banksektorn och kan bidra till att effektivisera de anställdas arbetsuppgifter och öka produktiviteten. Men AI:s inverkan har en dubbel natur och leder också till förlorade arbetstillfällen, omstruktureringar och ytterligare press på arbetsplatsen.

Arbetsmarknadens parter är överens om att AI:s omvälvande kraft kräver utbildning och kompetenshöjning för alla arbetstagare för att anpassa sig till branschens föränderliga krav.

Även etiska frågor väger tungt. Under hela workshopen efterlystes tydlig EU-lagstiftning om etisk, ansvarsfull och transparent användning av AI. Deltagarna betonade principen om "människan i kontroll" och framhöll vikten av att upprätthålla mänsklig tillsyn över AI-integrering på arbetsplatsen och dess användning, särskilt i anställningsfrågor.

Även om man inser att det är oundvikligt att IT-kunskaper blir nödvändiga är bankanställda inte teknikarbetare, och IT bör snarare ses som ett verktyg som gör att de kan göra sitt jobb och tillhandahålla finansiella tjänster under bästa möjliga förhållanden. I en sådan kundorienterad sektor, som också är central för samhället och den reala ekonomin, är vikten av mänskliga färdigheter som empati och sunt förnuft fortfarande avgörande, vilket signalerar att AI varken kan eller får ersätta den mänskliga kontakten.

En genuin och öppen social dialog är nyckeln till att navigera i AI-integrationens komplexitet. Robusta kollektivavtal är avgörande för att skydda dagens och morgondagens jobb och arbetsvillkor.

Workshopdeltagarna fördjupade sig också i den ökade teknikens miljöpåverkan, särskilt energiförbrukningen i datacenter, och betonade vikten av att inkludera dessa frågor i samtalen om hållbar finansiering.

Davor Tomić, nyvald ordförande för UNI:s medlemsförbund SBF, det kroatiska förbundet för bank- och finansanställda, betonade behovet av en social dialog för att förbättra arbetsvillkoren och vitalisera finanssektorn. UNI Finans ordförande Anna Maria Romano underströk den mänskliga intelligensens oersättliga roll och hävdade att finanssektorn bygger på värderingar som måste bevaras. Michael Budolfsen, ordförande för UNI Europa Finans, varnade för förhastade beslut och uppmanade till ett strategiskt tillvägagångssätt för att göra finanssektorn mer attraktiv genom kompetensutveckling och social dialog.

Marguerita Lane, arbetsmarknadsekonom från OECD, presenterade resultat som visar att AI kan leda till att jobben försvinner. Arbetstagare har uttryckt oro över förlorade arbetstillfällen, lägre löner och risken för att AI kan göra arbetstrycket mer, snarare än mindre, intensivt. OECD-rapporten understryker behovet av statliga investeringar i utbildning och kompetenshöjning, med positiva reaktioner från arbetstagarna på införandet av AI kopplat till lämplig utbildning och samråd med fackföreningar.

Eftersom Europas banksektor fortsätter att brottas med de transformativa effekterna av AI, fungerade workshopen som ett avgörande ögonblick för arbetsmarknadens parter att forma framtiden och hitta en balans mellan tekniska framsteg, etiska överväganden och arbetskraftens välbefinnande.

Läs mer om de två tidigare workshoparna här och här.

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst