Private equitys inverkan på arbetstagares rättigheter och kritiska tjänster

17.10.23

Vård

Den 29 september träffades 55 deltagare från 36 organisationer i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i Bryssel för att diskutera hur private equity påverkar arbetstagare, fackföreningar och kritiska tjänster i hela EU.

Private equitys inverkan på arbetstagares rättigheter och kritiska tjänster

Endagskonferensen var resultatet av UNI Care Europa-konferensens beslut i Warszawa att ta itu med ökningen av privatkapitalägda vårdhem i hela Europeiska unionen. Denna växande trend har också observerats genom ett stort antal lånefinansierade uppköp inom industrirengöring och privat säkerhet.

I sitt öppningstal sade Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa , till deltagarna: "Arbetstagare inom kritiska tjänster fortsätter dock att vara några av de lägst betalda arbetstagarna i våra ekonomier. Under de senaste årtiondena har branschvisa förhandlingar och förhandlingar mellan flera arbetsgivare varit under attack. Företagen har antingen lämnat befintliga avtal eller utnyttjat juridiska kryphål för att tillämpa ett sämre kollektivavtal. Nedgången i branschvisa förhandlingar eller förhandlingar mellan flera arbetsgivare öppnar dörren för privata kapitalägda koncerner (PEG) att fastställa sina egna villkor. Endast branschvisa kollektivavtal och en stark social dialog kan skydda arbetstagarnas rättigheter och tjänsteanvändarna."

Under den första sessionen diskuterade dokumentärfilmaren Andres Acevedo, Aurora Li från Finanzwende och Lisa Nathan från UNI Global Union hur private equity fungerar genom att belasta det förvärvade företaget med skulder och ta ut avgifter av dem för att få tillbaka inköpskostnaderna. Alla tre talarna ägnade särskild uppmärksamhet åt hur private equity-ägda grupper undergräver kvaliteten på tillhandahållandet av tjänster och arbetstagarnas rättigheter. Dessutom försvåras fackföreningarnas möjligheter att kollektivt förhandla om högre löner, bättre bemanning och förbättrade arbetsvillkor eftersom ledningen har mindre utrymme att navigera. Private equity kan innebära svårigheter för fackföreningarna, men deltagarna betonade att denna praxis ger fackföreningarna nya möjligheter att bygga upp koalitioner med användargrupper och andra intressenter.  

Ekonomiforskaren Hans Volmary, som var medförfattare till en studie om finansialiseringen av samhällskritisk infrastruktur för Arbeiterkammer i Österrike, hävdade att tillväxten inom Private Equity måste analyseras mot bakgrund av finansialiseringen av samhällskritisk infrastruktur. Denna finansialisering omfattar uppkomsten av fastighetsinvesteringsfonder (REIT) som äger vårdhem samt fastigheter som städare och säkerhetsvakter städar och skyddar. Visselblåsaren Andrea Würtz berättade under tiden en historia om hur ett privatkapitalägt vårdhem systematiskt försummade sina vårdtagare. Båda talarna kom fram till att facket måste förstå hur finansialiseringen av vård och kritiska tjänster undergräver kvaliteten på tjänsterna och vårdtagarnas rättigheter.

I sitt inledningsanförande gav Guardian-journalisten Hettie O'Brien en översikt över hur private equity har integrerats i kritiska tjänster i Storbritannien, medan professor Nick Bacon från City University of London presenterade bevis på private equitys effekter på kollektivförhandlingar, utbildningsnivåer, arbetstillfredsställelse, löner och ledning. Hans provocerande argument att private equity inte nödvändigtvis undergräver arbetstagarnas rättigheter ledde till en viktig diskussion om fackföreningarnas uppgifter framöver.

I det avslutande rundabordssamtalet diskuterade UNI Vård och Fastighets medlemsförbund från FISASCAT Italien, GMB Storbritannien och COZZ i Tjeckien sina erfarenheter av organisering i private equity-ägda företag och förhandlingar med dem. Diskussionen lyfte fram skillnader mellan olika sektorer och visade att olika riskkapitalbolag använder olika strategier gentemot facket beroende på det nationella systemet för arbetsmarknadsrelationer. Alla talare betonade vikten av att stärka den fackliga makten och kollektivavtalen så att riskkapitalbolagen inte kan utöva ett tryck nedåt på arbetstagarnas rättigheter, arbetsvillkor och kvaliteten på tjänsterna.

Konferensen "The Impact of Private Equity on Workers' Rights and Critical Services" kommer att följas upp med en publikation under de kommande veckorna.

För mer information, vänligen kontakta Mark Bergfeld Director Property Services & UNI Care: mark.bergfeld@uniglobalunion.org

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst