The Left Study: att ta itu med affärsmodellen för social dumpning

The Left Study: att ta itu med affärsmodellen för social dumpning

Det finns ett stort problem när affärsmodellen för social dumpning normaliseras.

Den 7 december 2023 lanserade Vänsterpartiet den studien "Underleverantörer: Exploitation by design - Att ta itu med affärsmodellen för social dumpning".

I studien beskrivs hur underleverantörer är en affärsmodell som normaliserar exploatering och social dumpning så att företagen kan öka sina vinster. Den gör det möjligt för företagen att skilja makt och vinster från risker och ansvar. Även om de flesta människor skulle förvänta sig att exploatering av arbetstagare är olaglig, tar studien upp både olagliga och lagliga former av exploatering av arbetstagare och social dumpning.

I studien rekommenderades bland annat att lagstiftningen om offentlig upphandling skulle ändras så att "tilldela företag som respekterar och främjar fackliga rättigheter i hela underleverantörskedjan". och att tydligt "ange att sociala klausuler som syftar till att stärka stabiliteten i arbetet är förenliga med EU-rätten".."

I studien uppmanas också till en förstärkning av regeln om solidariskt ansvar, till att införa ett fullständigt ansvar för hela underleverantörskedjan och till att öka arbetstagarnas likabehandling genom att underentreprenörerna åläggs att garantera sina arbetstagare minst samma behandling som huvudentreprenörens arbetstagare.

Vänsterstudien kommer vid rätt tidpunkt. December 2022 var den månad då mer än 150 parlamentsledamöter stödde löftet om #ProcuringDecentWork, där de krävde att direktiven om offentlig upphandling skulle öppnas på nytt. Detta budskap vidarebefordrades till Europeiska kommissionen i ett öppet brev och flera ledamöter uppmanade kommissionen att svara på detta..

Relaterade länkar:

  • Vänsterpartiet studera "Underleverantörskap: Utnyttjande genom design - Att ta itu med affärsmodellen social dumpning".

Möten och evenemang

2023

07

Jun

KOMMITTÉN FÖR DEN SOCIALA DIALOGEN INOM SEKTORN - MÖTE I ARBETSGRUPPEN FÖR INDUSTRIELL RENGÖRING

Rengöring/säkerhet

07

Jun

"Make Twin Transition" - nationell workshop i Sverige

Handel

08

Jun

"Inte längre osynlig": Att bygga en europeisk allians för dagstädning

Rengöring/säkerhet

Evenemang organiserat av UNI Europa Property Services med stöd av Friedrich Ebert Stiftung (FES).
Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (rum JDE/61) - Bryssel, Belgien
Tid: 9.00 - 16.30